โรคอกไก่

โรคอกไก่ (Pectus Carinatum) คือ ภาวะที่ไม่มีอันตรายถึงชีวิต คือการที่กระดูกกลางอกปูดและซี่โครงโป่งยื่นออกมาคล้ายอกไก่ เนื่องจากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของกระดูกอ่อน  ทำให้ช่องอกด้านหน้าโป่งออกมา

โดยทั่วไปมักจะพบเมื่อแรกเกิดหรือวัยเด็กเล็ก แต่จะวินิจฉัยได้แน่นอนเมื่ออายุราว 11-12 ปี

สำหรับคนทั่วไป ภาวะนี้ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องความสวยงาม เพราะจะทำให้หน้าอกสองด้านไม่เท่ากัน แต่ในรายที่ร้ายแรง อาจทำให้หายใจลำบากในขณะทำกิจกรรมต่างๆ ติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อยๆ และหอบหืด

ยังไม่ทราบสาเหตุ แต่พบบ่อยในเด็กชาย และความผิดปกตินี้ อาจถ่ายทอดทางพันธุกรรม

สาเหตุ โรคอกไก่

สาเหตุที่แท้จริงไม่ทราบแน่นอน แพทย์หลายท่านเชื่อว่าเกิดจากกระดูกอ่อนที่เชื่อมระหว่างกระดูกหน้าอกและกระดูกซี่โครง เมื่อกระดูกอ่อนเติบโตเร็วกว่ากระดูก ทำให้กระดูกอกถูกดันยื่นออกมา แต่ยังไม่มีผลการศึกษามากพอในเรื่องนี้  ว่าทำไมกระดูกอ่อนจึงเติบโตเร็ว

อาการ โรคอกไก่

ส่วนใหญ่แล้วไม่มีอาการใดที่ชัดเจน หากจะมีก็เช่น

แต่สิ่งสำคัญคือความกังวลในเรื่องความสวยงามมากกว่า

การรักษาโรคอกไก่

 การใส่กายอุปกรณ์

ส่วนใหญ่อาการนี้ไม่จำเป็นต้องรักษา แต่โดยทั่วไปสำหรับภาวะที่เป็นน้อยถึงปานกลาง จะให้ใส่กายอุปกรณ์ โดยใส่ไว้อย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมงเป็นเวลาอย่างน้อยหกเดือน

อุปกรณ์นี้จะกดหน้าอกที่ยื่นออกมา แรงกดที่สม่ำเสมอจะช่วยปรับรูปร่างของกระดูกอ่อน โดยแพทย์จะคำนวณแรงกดอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย มักเห็นผลในสองสามเดือนแรก

การผ่าตัด

ผ่าตัดเอากระดูกอ่อนส่วนเกินออก โดยการผ่าเข้าไปที่กลางอก ใช้เครื่องมือยันไว้ที่กระดูกหน้าอก และผ่าเอาเครื่องมือออกภายหลัง

การออกกำลัง

ในช่วงหลังๆมีการทดลองใช้การออกกำลังกล้ามเนื้อที่อยู่รอบบริเวณที่ปูด เพื่อลดความปูดของช่องอก

การรักษาแบบนี้ยังไม่มีผลการศึกษาวิจัย และไม่เหมาะกับภาวะอกไก่ระดับปานกลางถึงมาก ควรปรึกษาแพทย์ก่อนและออกกำลังร่วมกับผู้ชำนาญ

[Total: 2 Average: 1.5]