logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

3 สิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกาย

Health Me Now / หู คอ จมูก  / 3 สิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกาย
3 สิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกาย

3 สิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกาย

สิ่งแปลกปลอมเข้าจมูก

แยงเข้าไปคาอยู่ในรูจมูก ถ้าพ่อแม่ไม่ได้สังเกตตั้งแต่แรก และปล่อยทิ้งไว้หลายวัน  ก็จะทำให้เยื่อจมูกเกิดการอักเสบ อ่านเพิ่มเติม

สิ่งแปลกปลอมเข้าหู

อาจเข้าไปอยู่ในหูทำให้มีอาการหูอื้อหรือปวดหูได้ และอาจทำให้มีการติดเชื้ออักเสบได้ มักพบในเด็กที่เล่นซน อ่านเพิ่มเติม

สิ่งแปลกปลอมเข้าตา

เมื่อเข้าตาจะทำให้มีอาการเคืองตา ปวดตา น้ำตาไหล ตาแดงและอาจติดเชื้ออักเสบเป็นหนองได้ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง อาจทำให้กลายเป็นแผลกระจกตา อ่านเพิ่มเติม

[Total: 0 Average: 0]

No Comments

Leave a Reply