4 สมุนไพรแก้อาการปอดบวม

4 สมุนไพรแก้อาการปอดบวม

โรคปอดบวม คือ ภาวะที่ปอดเกิดอาการอักเสบ ซึ่งในสภาวะที่ผิดปกติอาจเกิดจาดเชื้อราและพยาธิ และเมื่อเป็นปอดบวมแล้วจะทำให้เกิดหนองและสารน้ำอย่างอื่นในถุงลม ทำให้ร่างกายไม่สามารถรับ OXYGEN ได้อย่างปกติ ทำให้ร่างกายขาย oxygen และอาจจะถึงแก่ชีวิต เรียกอีกอย่าง “ปอดอักเสบ”

สำหรับการรักษาโรคปอดบวมด้วยสมุนไพรไทยนั้น มีสมุนทรไพรอยู่หลายชนิดที่สามารถนำมารักษาโรคนี่ได้ดี

  • เทียนบ้าน
  • ทองหลาง
  • มะกอก
  • มะขวิด

4 สมุนไพรแก้อาการปอดบวม

[Total: 4 Average: 4.5]

Leave a Reply