logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

5 ต้นไม้ ปลูกไว้กรอก PM 2.5

Health Me Now / ทางเดินหายใจ  / 5 ต้นไม้ ปลูกไว้กรอก PM 2.5
หมอกควันไฟ ภัยใกล้ตัว

5 ต้นไม้ ปลูกไว้กรอก PM 2.5

ในช่วงวิกฤตด้านสภาพอากาศแบบนี้ การป้องกันฝุ่นพิษ PM 2.5 เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาดครับ ซึ่งการปลูกต้นไม้จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยกรองอากาศภายในบริเวณบ้านให้ดีขึ้นได้ระดับหนึ่ง

หนวดปลาหมึก (Schefflera)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ต้นหนวดปลาหมึก

ไทรใบเล็ก (Ficus Alii)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไทรใบเล็ก

พลูด่าง (Golden Pothos)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พลูด่าง

เศรษฐีเรือนใน (Spider Plant)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เศรษฐีเรือนใน

หมากเหลือง (Areca Palm)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ หมากเหลือง

[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply