IQOS: อย. สหรัฐฯ ยืนยัน สามารถโฆษณาว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ลดความเสี่ยงได้

IQOS คือ ข้อดี ข้อเสีย การใช้ ราคา ขาย ไอคอส บุหรี่ไฟฟ้า

เมื่อช่วงหลายปีที่ผ่านมาบุหรี่ไฟฟ้า IQOS นั้นมีการจำหน่ายไปทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม IQOS ก็ยังไม้ได้รับการยืนยันจากทาง องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ FDA ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบที่สามารถลดความเสี่ยงได้จริง ถึงแม้ว่าจะอนุญาติให้มีการจำหน่ายในสหรัฐฯ ได้แล้วก็ตาม

แต่ล่าสุดทาง FDA ก็ได้มีการประกาศออกมาว่า อนุญาตให้บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส ผู้ผลิตบุหรี่และยาสูบรายใหญ่ของโลก

สามารถทำการสื่อสารกับผู้บริโภคว่า IQOS เป็น “ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ลดความเสี่ยง” ในประเภท “ลดการได้รับสารอันตราย” ได้แล้ว

โดย FDA เห็นว่าผลิตภัณฑ์ IQOS มีความเหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

เพราะลดการได้รับสารเคมีที่เป็นอันตราย และอาจเป็นอันตรายอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ การอนุญาตครั้งนี้ ยังระบุให้ผู้ผลิตยังคงต้องดำเนินการสำรวจ และศึกษาวิจัยหลังการขายต่อไป

และ FDA อนุญาตให้สื่อสารผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อนของพีเอ็มไอ ได้ด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

  • ผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อนของพีเอ็มไอเป็นการให้ความร้อนแก่ยาสูบ แต่ไม่มีการเผาไหม้
  • ลดการเกิดสารเคมีที่เป็นอันตรายและอาจเป็นอันตรายได้อย่างมีนัยสำคัญ
  • การศึกษาทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนจากบุหรี่มวนแบบเดิมมาเป็นผลิตภัณฑ์ไร้ควันของฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชันแนล สามารถลดการได้รับสารเคมีที่เป็นอันตรายและอาจเป็นอันตรายได้อย่างมีนัยสำคัญ
[Total: 4 Average: 5]

Leave a Reply