IQOS: ใช้งานอย่างไร?

IQOS คือ ข้อดี ข้อเสีย การใช้ ราคา ขาย ไอคอส บุหรี่ไฟฟ้า

ฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์ IQOS

ชุดอุปกรณ์ IQOS มาพร้อมกับอุปกรณ์สองชิ้น ชิ้นแรกคือ ‘ด้าม (Holder)’ ซึ่งรองรับและให้ความร้อนแก่ HEETS (แท่งยาสูบ) อุปกรณ์ชิ้นที่สองคือ ‘ที่ชาร์จ (Pocket Charger)’ ซึ่งรองรับและชาร์จตัวด้ามก่อนการใช้งานในแต่ละครั้ง ต้องชาร์จตัวด้ามในที่ชาร์จก่อนการใช้งานในแต่ละครั้ง และต้องนำที่ชาร์จไปชาร์จไฟหลังจากที่ใช้ชาร์จด้ามครบ 20 ครั้ง

วิธีใช้ IQOS

นี่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดและเราขอแนะนำอย่างยิ่งให้อ่านคำแนะนำทีละขั้นโดยละเอียดก่อนใช้งานครั้งแรก

ขั้นที่ 1: ชาร์จไฟ

2. กดค้าง 3 วินาที

3. ไฟเขียวนิ่ง

หมายเหตุ: ไฟ 1 ดวงจากทั้งหมด 4 ดวงบนสถานะแบตของที่ชาร์จหมายถึงชาร์จตัวด้ามได้ 5 ครั้ง (รวมทั้งหมด 20 ครั้ง) หากคุณปล่อยด้ามไว้ในที่ชาร์จนานเกินไป ที่ชาร์จอาจปิดเครื่อง เมื่อคุณเปิดเครื่องอีกครั้งตัวด้ามควรจะชาร์จไฟเต็มแล้ว

ขั้นที่ 2: ใส่แท่งยาสูบ

ใส่ แท่งยาสูบลงในด้ามจนถึงแนวเส้นตามที่แสดงด้านบน ห้ามบิดแท่งยาสูบ

แผ่นให้ความร้อน

หมายเหตุ: หากคุณบิดแท่งยาสูบเมื่อขณะอยู่ในด้ามอาจทำให้แผ่นให้ความร้อนที่อยู่ด้านในแตกหักได้ง่าย

ขั้นที่ 3: ให้ความร้อน

กดปุ่มให้ความร้อนค้างไว้จนกระทั่งไฟเป็นสีเขียวกะพริบ เมื่อไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวนิ่ง คุณมีเวลา 6 นาที หรือสูบได้ 14 ครั้ง แล้วแต่ว่าแบบไหนถึงก่อน เมื่อไฟเปลี่ยนเป็นสีส้มนิ่ง แปลว่าคุณเหลือเวลา 30 วินาที หรือสูบได้อีก 2 ครั้งสุดท้าย หลังจากนั้นเครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: เมื่อไฟเป็นสีเขียวนิ่งและด้ามพร้อมใช้งาน ห้ามกดปุ่มให้ความร้อนอีกเพราะจะเป็นการปิดเครื่องและทำให้สิ้นเปลืองแท่งยาสูบ โปรดเริ่มใช้งานเลย

ขั้นที่ 4: การนำออก

ในการนำแท่งยาสูบออกจากที่ด้าม ให้เลื่อนฝาตามที่แสดงด้านล่างก่อนแล้วจึงนำแท่งยาสูบออก การเปลี่ยนสีของแท่งยาสูบหลังการใช้งานเป็นเรื่องปกติ เมื่อนำออกมาแล้วให้ทิ้งเป็นขยะในครัวเรือนได้ตามปกติ หลังจากที่ใช้แท่งยาสูบทุกครั้ง ให้ใส่ด้ามกลับเข้าไปในที่ชาร์จ โดยจะใช้เวลาไม่กี่นาทีในการชาร์จอีกครั้ง

แท่งยาสูบออกแบบมาให้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น หมายเหตุ: ห้ามนำแท่งยาสูบออกจากอุปกรณ์ก่อนถอดฝา เพราะจะทำให้ยาสูบหลงเหลืออยู่

ภายในอุปกรณ์ซึ่งต้องทำความสะอาดให้หมดจด

[Total: 4 Average: 5]

2 thoughts on “IQOS: ใช้งานอย่างไร?

Leave a Reply