8 การหายใจที่ผิดปกติ ที่พบบ่อย

โรคระบบทางหายใจ รักษา อาการ สาเหตุ

1.การหายใจลำบาก (Dyspnea)
การหายใจที่ใช้กำลังมากกว่าปกติ มีอาการเหนื่อยหอบ ถ้าเป็นมากจะนอนราบไม่ได้ ต้องลุกขึ้นนั่งจึงจะหายใจได้ สังเกตดูจะพบว่ากระดูกไหปลาร้า หัวไหล่ ยกขึ้นลงและปีกจมูกจะหุบเข้าบานออกตามจังหวะการหายใจ มีสาเหตุหลายอย่าง เช่น การออกกำลังกายมากๆ ทำให้หายใจไม่ทัน มีไข้สูง หรือได้รับความเจ็บปวดจากโรคประสาทบางอย่างหรือมีอารมณ์รุนแรง ทำให้หายใจแรงและลึก
2.การหายใจเร็ว (Tachypnea)
การที่มีอัตราการหายใจเร็วกว่าปกติ สาเหตุจากโรคปอด โรคหัวใจ
3.การหายใจช้า (Bradypnea)
อัตราการหายใจที่ช้ากว่าปกติ เกิดจากความผิดปกติทางสมอง เช่น ศูนย์ควบคุมการหายใจในสมองถูกกดด้วยฤทธิ์ของยานอนหลับ ทำให้หายใจช้าลงจนหยุดหายใจ
4.การหายใจลึก (Hyperpnea)
การหายใจที่ลึกกว่าปกติ สังเกตได้จากการที่ทรวงอกด้านบนขยายตัวออกและหน้าท้องโป่งออกขณะหายใจเข้า เกิดจากสาเหตุ การออกกำลังกายมาก ความเจ็บปวด อารมณ์รุนแรง ความเครียดจากภาวะทางจิตใจ เรียกว่า Hyperventilation syndrome
5.การหายใจตื้นและหยุด (Cheyne Stroke Respiration)
เริ่มจากการหายใจตื้นๆก่อน แล้วค่อยๆลึกขึ้นจนเต็มที่ แล้วหายใจตื้นลงๆจนหยุดหายใจในช่วงหนึ่ง แล้วเริ่มต้นใหม่สลับไปเรื่อยๆ เกิดจากความผิดปกติของศูนย์การหายใจ พบได้ในผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตก ตีบ หรือตัน ภาวะหัวใจวาย
6.การหายใจเป็นช่วงๆ (Biot respiration)
การหายใจที่สลับเป็นช่วงๆมีช่วงหยุดหายใจสลับกับช่วงหายใจ ซึ่งแต่ละช่วงระยะเวลาไม่เท่ากัน
7.การหายใจลึกและถอนหายใจอย่างสม่ำเสมอ (Kussmaul Respiration)
การกระตุ้นศูนย์หายใจ เป็นผลทำให้หายใลึกและอัตราหายใจเพิ่มขึ้น ลมหายใจมีกลิ่นผลไม้
8.การหายใจใกล้สิ้นใจ (Air Hunger)
การหายใจช้าๆและลึก ขณะที่หายใจเข้าศีรษะและหน้าอกจะเงยขึ้น ตาเหลือกขึ้นข้างบน หน้าบิดเบี้ยวริมฝีปาก เล็บมือ เล็บเท้าเขียว การหายใจแบบนี้เกิดขึ้นจากเส้นเลื้อดที่ไปเลี้ยงสมองขาดออกซิเจน

[Total: 4 Average: 5]

Leave a Reply