logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

ฝีในปอด: กายภาพบำบัดในผู้ป่วย

Health Me Now / ทางเดินหายใจ  / ฝีในปอด: กายภาพบำบัดในผู้ป่วย
วัณโรค 4 อาการเฝ้าระวัง

ฝีในปอด: กายภาพบำบัดในผู้ป่วย

ฝีในปอด คือ การที่ปอดมีการอักเสบติดเชื้ออย่างรุนแรงแล้วมีการทำลายเนื้อปอดจนเกิดเป็นโพรงหนอง

การรักษาทางกายภาพบำบัด

     1.ฝึกการหายใจ โดยเน้นปอดบริเวณที่มีหนองให้มาก เพื่อเป็นการเพิ่มการขยายตัวของปอดส่วนนั้นได้อย่างเต็มที่

     2.ทำ chest trunk mobilize คือ การหายใจเข้าออกพร้อมการขยับรยางค์บนอย่างเร็วๆ เพราหนองมีลักษณะเหนียวข้นกว่าเสมหะ การทำเร็วๆช่วยระบายหนองทางสายยางได้ดีขึ้น และนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของทรวงอก เพราโรคนี้มักเรื้อรังจนทำให้เกิดพังผืดยึดรั้ง ทำให้การขยายตัวของทรวงอกลดลง

     3.Postural drainage คือการจัดท่าให้หนองไหลเข้าสู่ขวดระบายให้ได้มากที่สุด

       4.Percussion / vibration คือการเคาะปอดหรือการสั่นปอด เพื่อเป็นการเร่งระบายหนองออกทั้งนี้ สามารถรักษาทางกายภาพบำบัดโดยใช้หลายวิธีร่วมด้วย เช่น เคาะปอดในท่าที่ต้องระบาย เมื่อเคาะเสร็จให้ผู้ป่วยทำ chest trunk mobilize เพื่อเป็นการรักษาทางกายภาพบำบัดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

[Total: 3 Average: 5]

No Comments

Leave a Reply