สาเหตุ ถุงน้ำที่ถุงอัณฑะ

อาจเป็นมาแต่กำเนิดโดยไม่ทราบสาเหตุ  หรือเกิดภายหลังได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการอักเสบของอัณฑะก็ได้ อาจพบในผู้ชายได้ทุกวัย  ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ ถุงน้ำนี้มักไม่ทำให้เกิดอาการเจ็บปวด หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนแต่อย่างใด นอกจากถ้าโตมาก ๆ อาจทำให้รู้สึกเดินไม่ถนัดหรือปัสสาวะไม่สะดวก

[Total: 0 Average: 0]