logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุ ถุงน้ำที่ถุงอัณฑะ

Health Me Now / 疾患  / ทางเดินปัสสาวะ  / ถุงน้ำที่ถุงอัณฑะ / สาเหตุ ถุงน้ำที่ถุงอัณฑะ

อาจเป็นมาแต่กำเนิดโดยไม่ทราบสาเหตุ  หรือเกิดภายหลังได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการอักเสบของอัณฑะก็ได้ อาจพบในผู้ชายได้ทุกวัย  ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ ถุงน้ำนี้มักไม่ทำให้เกิดอาการเจ็บปวด หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนแต่อย่างใด นอกจากถ้าโตมาก ๆ อาจทำให้รู้สึกเดินไม่ถนัดหรือปัสสาวะไม่สะดวก

[Total: 0 Average: 0]