logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุ ครรภ์เป็นพิษ

Health Me Now / болезнь  / ทางเดินปัสสาวะ  / ครรภ์เป็นพิษ / สาเหตุ ครรภ์เป็นพิษ

                ยังไม่ทราบแน่ชัด มักพบในครรภ์แรกครรภ์แฝด ครรภ์ไข่ปลาดุก และในผู้หญิงที่เคยเป็นเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคไต อยู่ก่อน

[Total: 0 Average: 0]