สาเหตุ ครรภ์เป็นพิษ

                ยังไม่ทราบแน่ชัด มักพบในครรภ์แรกครรภ์แฝด ครรภ์ไข่ปลาดุก และในผู้หญิงที่เคยเป็นเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคไต อยู่ก่อน

[Total: 0 Average: 0]