logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุ ติ่งเนื้อในโพรงมดลูก

Health Me Now / болезнь  / ทางเดินปัสสาวะ  / ติ่งเนื้อในโพรงมดลูก / สาเหตุ ติ่งเนื้อในโพรงมดลูก

ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจน ว่าติ่งเนื้อในโพรงมดลูกเกิดจากอะไร มีทฤษฎีอ้างว่า อาจเกิดจากการที่มีระดับฮอร์โมนเพศเป็นตัวกระตุ้น ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกมีการเจริญเติบโตมากขึ้นผิดปกติ จนเกิดเป็นติ่งเนื้อขึ้น

[Total: 0 Average: 0]