logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

การรักษา โรคเชื้อราในช่องหู

Health Me Now / болезнь  / หู คอ จมูก  / โรคเชื้อราในช่องหู / การรักษา โรคเชื้อราในช่องหู
  1. ถ้ามีการใช้ยาหยอดหูที่เข้ายาปฏิชีวนะหรือยาสตีรอยด์ให้หยุดใช้
  2. ใช้ไม้พันสำลีชุบน้ำยาโพวิโดนไอโอดีน  เช็ดในช่องหูวันละ 3 – 4 ครั้ง
  3. ใช้ยาหยอดหูที่เข้ายารักษาโรคเชื้อรา เช่นโคล-ไตรมาโซล (clotrimazole) หยอดหูครั้งละ 4 – 5 หยดวันละ 3 – 4 ครั้งถ้าไม่ดีขึ้นใน1 สัปดาห์ หรือเป็นๆ หาย ๆบ่อยควรส่งโรงพยาบาล เพื่อตรวจหาสาเหตุ รวมทั้งตรวจ ระดับน้ำตาลในเลือด เพราะผู้ป่วยอาจเป็นเบาหวานโดยไม่รู้ตัวอยู่ก่อนก็ได้
[Total: 0 Average: 0]