สมองขาดเลือดชั่วคราว (Transient Ischemic Attack: TIA)

สมองขาดเลือดชั่วคราว (Ministroke/Transient ischemic attack :TIA) เกิดจากส่วนของสมองขาดเลือดไปเลี้ยงชั่วคราว ซึ่งมีลักษณะอาการคล้ายโรคหลอดเลือดสมองแต่จะกลับมาดีขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง

สิ่งที่ไม่เหมือนโรคหลอดเลือดสมอง ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวโดยตัวโรคเองไม่ได้ก่อให้เกิดความพิการถาวร เมื่อเกิดอาการของภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวและโรคหลอดเลือดสมองจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน คุณควรให้ความสนใจในกรณีฉุกเฉินทันทีหากคุณพบอาการใดๆ

การู้สัญญาณของภาวะสมองขาดเลือกชั่วขณะจะสามารถช่วยให้คุณได้รับการรักษาที่คุณต้องการโดยเร็วที่สุด โดยประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ที่มีประสบการณ์ต่อภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวในภายหลังมีประสบการณ์เป็นโรคหลอดเลือดสมอง ดังนั้นการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆจึงเป็นสิ่งสำคัญ

สาเหตุ ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว

การเกิดลิ่มเลือดนำไปสู่สาเหตุการเกิดภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว สาเหตุทั่วไปอื่นๆของภาวะดังกล่าวได้แก่:

 • ความดันโลหิตสูง 
 • โรคหลอดเลือดแดงแข็ง หรือหลอดเลือดแดงตีบเกิดจากการสะสมของคราบแคลเซียมหรือไขมันในหรือรอบๆสมอง
 • โรคหลอดเลือดแดง ซึ่งเกิดจากหลอดเลือดแดงคาโรติดภายในหรือภายนอกของสมองถูกขัดขวาง ซึ่งส่วนใหญ่สาเหตุเกิดจากหลอดเลือดแดงแข็ง
 • โรคเบาหวาน
 • ระดับคอเรสเตอรอลสูง

อาการ ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว

ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวยากแก่การระบุ แต่อาการบางอย่างอาจบอกได้ว่าคุณเคยมีอาการนี้ อาการอาจหายวับไป

อาการของภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวที่พบบ่อยได้แก่:

 • ไม่สามารถพูดให้ผู้อื่นเข้าใจ เป็นความผิดปกติทางภาษา
 • มีความผิดปกติในการพูด หรือเป็นความยากลำบากทางกายภาพในการพูด
 • การมองเห็นเปลี่ยนไป
 • วิตกกังวล
 • มีปัญหาเรื่องความสมดุล
 • รู้สึกเสียวซ่า
 • การมีสติรู้ตัวเปลี่ยนแปลงไป
 • วิงเวียนศีรษะ
 • สลบไม่ได้สติ
 • ปวดศีรษะรุนแรง
 • การรับรสผิดปกติ
 • การรับกลิ่นผิดปกติ
 • ไม่มีแรงหรือรู้สึกชาที่ด้านขวาหรือซ้ายของใบหน้า หรือร่างกาย ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของลิ้มเลือดในสมอง

การรักษาภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว

ปัจจุบันมีแนวทางในการรักษาหลายอย่าง ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวไม่ทำให้สมองถูกทำลายหรือเสียความสามารถ แต่มันจะเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าสำหรับโรคหลอดเลือดสมอง การรักษาภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวจะมุ่งไปที่การเริ่มต้นหรือการประเมินการให้ยาที่ช่วยทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้น

ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวไม่ทำให้สมองถูกทำลายถาวร แต่ยังคงต้องรีบเข้ารับการตรวจทางการแพทย์หากคุณมีอาการของภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว

เนื่องจากอาการของภาวะดังกล่าวถูกระบุในอาการของโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งมันไม่สามารถบอกได้ว่าคุณเป็นภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวหรือเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ความแตกต่างนี้จึงต้องได้รับการประเมินทางการแพทย์

ความแตกต่างจากอาการของภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวคือ โรคหลอดเลือดสมองเป็นการเกิดขึ้นอย่างถาวรและส่งผลให้เนื้อเยื่อสมองถูกทำลายอย่างถาวร อย่างไรก็ตามอาการของโรคหลอดเลือดสมองอาจดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป การเป็นภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวจะทำให้คุณเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมอง เนื่องจากภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวและโรคหลอดเลือดสมองมีสาเหตุที่เหมือนกัน

ทางเดียวที่จะบอกได้ถึงความแตกต่างระหว่างภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวและโรคหลอดเลือดสมองคือการไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจ CTscan หรือ MRIscan สมอง

หากคุณเคยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง มีแนวโน้มว่าจะไม่ปรากฏในภาพของ CT scan สมองเป็นเวลา 24-48 ชั่วโมงส่วน MRI scan มักจะแสดงได้เร็วกว่า

ในการประเมินหาสาเหตุของภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวหรือโรคหลอดเลือดสมองนั้น แพทย์จะสั่งตรวจอัลตราซาว์นเพื่อดูการอุดกั้นที่สำคัญ หรือคราบที่มาเกาะในหลอดเลือดแดงคาโรติด คุณจำเป็นต้องทำการตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (Echocardiogram) เพื่อดูว่ามีลิ่มเลือดในหัวใจหรือไม่

แพทย์อาจจะทำการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(Electrocardiogram :ECG/EKG) และเอ็กซ์เรย์ช่วงอก

อาจต้องระบุความผิดปกติที่แพทย์สามารถแก้ไขหรือลดความเสี่ยงในอนาคตได้สำหรับภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวหรือโรคหลอดเลือดสมอง

แนวทางในการรักษาได้แก่ การให้ยา, หัตถการทางการแพทย์ และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต

[Total: 0 Average: 0]