logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุปวดหลัง

Health Me Now / 疾病  / กระดูก  / ปวดหลัง / สาเหตุปวดหลัง

การปวดหลังอาจไม่ได้มีสาเหตุมาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น การใช้งานมากเกินไป เช่น การออกกำลังกายหรือการยกของมากเกินไป การนั่งและการนอนเป็นเวลานาน การนอนด้วยท่าทางที่ไม่สบาย หรือการสะพายเป้ที่มีขนาดไม่เหมาะสมการรักษาด้วยตนเองหากมีอาการปวดรุนแรง การพักผ่อนไม่เกิน 2 วันอาจช่วยได้ การใช้ยาบรรเทาปวด เช่น ไอบูโพรเฟน พาราเซตามอล หรือนาโพรเซน อาจช่วยลดความรู้สึกไม่สบายได้เช่นกัน

[Total: 0 Average: 0]