อาการ โรคเลือดออกในสมอง

จะขึ้นอยู่กับบริเวณที่เลือดออก ขนาดของก้อนเลือดและสาเหตุ    มีอาการดังนี้

  • ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ
  • อ่อนแรงหรือชาครึ่งซีก อัมพฤกษ์ อัมพาต
  • พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว
  • ตามัว
  • ซึมลง หรือไม่รู้สึกตัว
  • ชัก
[Total: 0 Average: 0]