การรักษา ปลอกประสาทเสื่อมแข็ง

ในปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาโรค MS ให้หายขาดได้ มีเพียงชะลอการดำเนินของโรค และทุเลาอาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเท่านั้น MS สามารถรักษาตามอาการด้วยการให้ยา เช่น ยาลดการอักเสบและยากดภูมิคุ้มกัน รวมทั้งการพูดคุยให้ผู้ป่วยสามารถรับมือกับอาการซึมเศร้าได้ดีขึ้น

โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง สามารถกลับมาเป็นซ้ำได้ หรืออาจเป็น ๆ หาย ๆ หากอาการกำเริบขึ้นมาควรรีบพบแพทย์ทันที เพื่อรับยาโดยการฉีดหรือการกินตามพิจารณาของแพทย์ ที่สำคัญโรคนี้สามารถรักษาอาการให้อยู่ในภาวะสงบได้ หากได้รับการวินิจฉัยถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่ม แต่ถ้าหากปล่อยทิ้งไว้ อาจนำไปสู่ภาวะพิการในคนไข้ได้เช่นกัน

[Total: 0 Average: 0]