โรคตาบอดสี

โรคตาบอดสี (Color blindness) คือ ผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติดด้านการมองเห็นสีที่ไม่ตรงกับความจริง เนื่องมาจากความผิดปกติของการรับสีภายในดวงตาส่งผลให้การแยกแยะสีเป็นไปได้ยากหรือไม่สามารถแยกแยะสีได้เลย 

ผู้ป่วยตาบอดสีส่วนใหญ่ไม่สามารถแยกแยะสีแดงกับสีเขียวออกจากกันได้ และในขณะเดียวกันสีเหลืองกับสีฟ้าก็อาจจะเกิดปัญหาเช่นเดียวกันแต่จะพบปัญหานี้ในคนที่เป็นตาบอดสีได้น้อยกว่าคนที่ไม่สามารถแยกแยะสีแดงกับสีเขียวได้

ภาวะตาบอดสีนั้นสามารถมีอาการที่ไม่รุนแรงไปจนถึงรุนแรงได้ ถ้าผู้ป่วยเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรงที่สมบูรณ์ เราเรียกตาบอดสีประเภทนี้ว่า Achromatopsia โดยจะเป็นตาบอดสีที่แย่ที่สุด กล่าวคือ คุณจะสามารถเห็นแค่สีเทา ดำ หรือขาวได้เท่านั้น

โรคตาบอดสีพบในเพศชายเป็นส่วนใหญ่ ตาบอดสีนั้นส่วนใหญ่จะไม่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในเพศหญิง แต่ในขณะเดียวกันเพศชายมีแนวโน้มสูงว่าจะถ่ายทองทางพันธุกรรมสำหรับความผิดปกตินี้ เฉลี่ยแล้วพบตาบอดสีในเพศชายร้อยละ 8 ในขณะที่พบในเพศหญิงเพียงร้อยละ 0.5

ผู้ป่วยตาบอดสีส่วนใหญ่จะสามารถเห็นสีดังต่อไปนี้ได้ดีกว่าการมองเห็นสีแดง,เขียว:

  • เหลือง
  • เทา
  • เบจ
  • ฟ้า

สาเหตุ โรคตาบอดสี

ภายในดวงตามนุษย์ประกอบไปด้วย ประสาทสัมผัสที่เรียกว่าโคน โดยจะทำงานร่วมกับเรตินาที่เป็นเนื้อเยื่อสำหรับรู้สัมผัสแสงอยู่ด้านในสุดของดวงตา ด้วยการทำงานร่วมกันนี้จะทำให้เกิดการมองเห็น

โคนในดวงตานั้นมี 3 ประเภทด้วยกัน สำหรับการรับคลื่นแสงสีประเภทต่างๆ โคนแต่ละประเภทตอบสนองต่อสีที่ต่างกันไป ได้แก่ สีแดง สีเขียว สีฟ้า โคนนี้จะส่งข้อมูลไปยังสมองเพื่อให้ทำการแยกแยะสีที่เรามองเห็น

อาการ โรคตาบอดสี

สำหรับอาการตาบอดสีโดยทั่วไปนั่นคือ การมองสีที่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ตัวอย่างเช่น ความยากในการแยกแยะสีแดงและสีเขียวในสัญญาณไฟจารจร ในระหว่างการใช้ท้องถนน โดยที่สีนั้นอาจจะสว่างจ้ากว่าความเป็นจริง ทำให้ไม่สามารถแยกเฉดสีต่างๆ ได้ จนทำให้มองว่าเหมือนเป็นสีเดียวกันทั้งหมด

ตาบอดสีนั้นจะปรากฎตั้งแต่ที่ผู้ป่วยอายุยังน้อย กล่าวคืออยู่ในวัยเด็ก เมื่อเด็กเรียนรู้การมองเห็นและแยกแยะสี ในผู้ป่วยบางรายปัญหาไม่ถูกตรวจพบเนื่องจากเขาเรียนรู้การแยกสีเชื่อมโยงเข้ากับวัตถุชนิดต่างๆ

การรักษา ตาบอดสี

กรณีที่ตาบอดสีเกิดจากโรค หรือการได้รับความบาดเจ็บ วิธีการรักษาตาบอดสีขั้นพื้นฐานสามารถช่วยในการมองเห็นและแยกแยะสีได้

อย่างไรก็ตามไม่มีการรักษาที่หายขาดในกรณีที่เป็นตาบอดสีจากพันธุกรรม จักษุแพทย์สามารถช่วยคุณในการให้แว่นสำหรับคนตาบอดสี หรือคอนแทคเลนส์ สำหรับช่วยในการมองเห็นสีที่ถูกต้อง

[Total: 1 Average: 5]