อาการ สายตายาว

ผู้ป่วยจะมองวัตถุที่อยู่ใกล้ไม่ชัด บางคนอาจมีอาการมองไกลๆไม่ชัดร่วมด้วย ในรายที่เป็นไม่มากหรือสามารถปรับแก้วตาให้มีความโค้งและหนามากขึ้น (accommodation) ทำให้แสงหักเหตกที่จอตาพอดี ก็อาจมองเห็นชัดเช่นคนปกติ ผู้ป่วยอาจไม่ทราบว่าตัวเอง มีสายตายาวซ่อนอยู่

บางครั้งผู้ป่วยอาจมีอาการปวดเมื่อยตา (ตาล้า ตาเพลีย) และปวดศีรษะหลังจากใช้สายตาเพ่งมองวัตถุ ที่อยู่ใกล้ (เช่น อ่านหนังสือ มองจอคอมพิวเตอร์) เป็นเวลานานๆ และอาการจะทุเลาเมื่อหยุดใช้สายตา ในเด็กเล็กอาจมีอาการตาเขร่วมด้วย

[Total: 0 Average: 0]