logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

การรักษา ฟันเหลืองดำ

Health Me Now / 疾病  / ช่องปากและฟัน  / ฟันเหลืองดำ / การรักษา ฟันเหลืองดำ

ฟันเหลืองดำไม่ใช่โรคที่มีอันตรายแต่อย่างใด นอกจากทำให้เสียบุคลิกภาพ  หรือเกิดปมด้อยเท่านั้น ถ้าเป็นไม่มากหรือไม่น่าเกลียด ก็ไม่ต้องให้การรักษาแต่อย่างใดถ้าเป็นจนน่าเกลียด ก็ควรแนะนำไปปรึกษาทันตแพทย์อาจช่วยการขัดฟัน การฟอกฟัน หรือในรายที่ดำมาก ๆ อาจใช้การครอบฟัน แต่ถ้าฟันเหลืองดำอย่างถาวร และเป็นทุกซี่ก็ยังไม่มีวิธีแก้ไขที่เหมาะสม

[Total: 2 Average: 5]