สาเหตุ มุมปากเปื่อยจากเชื้อรา

เกิดจากเชื้อราแคนดิดาอัลบิแคนส์ (candidaalbicans/monilia) ที่อยู่เป็นปกติวิสัยในช่องปากแบ่งตัวเจริญเติบโตเนื่องจากผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันต่ำ  หรือมีการ เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในช่องปาก

[Total: 1 Average: 5]