logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

การรักษาอาการ ปวดฟัน ด้วยตนเอง

Health Me Now / 疾病  / ช่องปากและฟัน  / ปวดฟัน / การรักษาอาการ ปวดฟัน ด้วยตนเอง

การใช้ไหมขัดฟันและการแปรงฟันเป็นประจำเพื่อกำจัดเศษอาหารที่ทำให้เกิดความระคายเคืองอาจช่วยลดอาการปวดฟันได้ การใช้ยาบรรเทาปวดอาจช่วยบรรเทาอาการได้ชั่วคราว แต่ทางที่ดีควรจำกัดการใช้ยาเฉพาะที่ที่มี Benzocaine

ขณะที่มีอาการปวด ให้กินยาแก้ปวด ระงับชั่วคราว ถ้ามีการอักเสบหรือเป็นหนอง ให้ยาปฏิชีวนะ เช่น เพนิซิลลินวีอะม็อกซีซิลลิน  หรืออีริโทรไมซิน ควรแนะนำไปพบทันตแพทย์  เพื่อทำการอุดฟันหรือถอนฟัน

[Total: 1 Average: 5]