电子烟:吸烟越多,感染COVID-19的风险就越高

บุหรี่ไฟฟ้า คือ ราคา ประโยชน์ โทษ แตกต่างบุหรี่ธรรมดา

吸烟电子烟的美国年轻人被COVID-19感染的可能性是不吸烟者的五倍。当与电子烟一起吸烟时,吸烟的风险几乎是感染COVID-19的七倍,这表明年轻人和泰国人不吸烟或吸烟 降低感染COVID-19的风险

烟草控制研究与知识管理中心学术工作组副研究员Sirima Mongkolsamrit博士,研究与研究生副院长 公共卫生学院 法政大学说,在2020年,美国发现了COVID-19感染的协会。在抽电子烟的年轻人中,包括与电子烟一起抽烟的年轻人 根据对4,351名13-24岁的年轻人的调查,有2,183支电子烟,占50.2%,其中有电子烟吸烟史的人感染COVID-19的风险很高,是吸烟史的5倍。从未吸烟过电子烟或烟草的人。但是,电子烟和烟草的结合使感染C​​OVID-19的风险增加了将近7倍。这些发现表明,雾化是COVID-19感染的重要危险因素。

“此外,美国有一些消息来源。电子烟被误认为对健康有益。据说使用电子烟设备可以预防COVID-19感染,例如,有些国家指出电子烟设备可以增加肺部的水分,从而有助于预防COVID-19感染。一些消息说,电子烟设备还可以通过输送牛至油(例如能够破坏病毒的物质)来帮助治疗肺中的COVID-19,电力可以预防COVID-19感染,这在共享电子烟方面可以看到设备并居住在密闭空间中。相反,由于COVID-19,它可能感染了COVID-19。他们可以在气溶胶中和表面上生活数小时,”西里玛博士副教授说。

Siri副教授建议 年轻人和泰国人必须减少使用电子烟或所有类型的烟草,以减少感染COVID-19的风险。为了应对COVID-19的爆发,我们应该照顾好自己的健康。

[Total: 43 Average: 4.9]

一个有关“电子烟:吸烟越多,感染COVID-19的风险就越高”的想法

  1. คณะทำงานวิชาการของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ รศ.ดร.สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ในปี 2563 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ค้นพบความเกี่ยวข้องของการติดเชื้อโควิด-19 ในเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าร่วมกับยาสูบ จากข้อมูลการสำรวจเยาวชน อายุ 13-24 ปี จำนวน 4,351 ราย พบว่า มีจำนวนเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าถึง 2,183 ราย หรือร้อยละ 50.2 ซึ่งเยาวชนที่เคยมีประวัติสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 สูงถึง 5 เท่าของผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือยาสูบ แต่หากสูบบุหรี่ไฟฟ้าร่วมกับยาสูบด้วยแล้วจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 เป็นเกือบ 7 เท่าเลยทีเดียว ทั้งนี้จากการค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการติดเชื้อโควิด-19 “นอกจากนี้ มีบางแหล่งข้อมูลในสหรัฐฯ ได้มีการกล่าวอ้างถึงบุหรี่ไฟฟ้าในทางที่ผิดว่ามีผลดีต่อสุขภาพ โดยระบุว่าเมื่อใช้อุปกรณ์การสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะสามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้ เช่น บางข้อความระบุว่าอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าสามารถเพิ่มความชื้นในปอดทำให้ช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 บางข้อความกล่าวว่าอุปกรณ์ของบุหรี่ไฟฟ้ายังช่วยในการรักษาโควิด 19 ที่ปอดโดยจะทำหน้าที่ช่วยส่งน้ำมันออริกาโนซึ่งเป็นสารที่สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้ เป็นต้น แต่ทั้งนี้จนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันว่าบุหรี่ไฟฟ้าสามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้ ซึ่งหากมองในแง่ของการใช้อุปกรณ์สูบบุหรี่ไฟฟ้าร่วมกันและการอยู่ร่วมกันในพื้นที่จำกัด กลับทำให้มีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 ได้ เนื่องจากเชื้อโควิด-19 สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานหลายชั่วโมงในละอองลอยและบนพื้นผิว” รศ.ดร.สิริมา กล่าว

    รศ.ดร.สิริมา ให้ข้อเสนอแนะว่า เยาวชนและประชาชนไทยต้องลดละเลิกการสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือยาสูบทุกชนิดเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 และควรดูแลสุขภาพร่างกายตนเองให้แข็งแรงเพื่อรับมือกับการระบาดใหญ่ของโควิด-19

Leave a Reply