Ciprofloxacin (ไซโพรฟล็อกซาซิน) : ยาต้านจุลชีพ/ยาปฏิชีวนะ (Antimicrobial drugs/Antibiotics)

เม็ด 250 และ 500 มก.ยาหยอดตา 3 มก./มล.

ขนาด – วิธีใช้
1.ขนาดที่ใช้ทั่วไปผู้ใหญ่ ครั้งละ 500  มก.วันละ 2 ครั้ง  ทุก 12 ชั่วโมง  นาน 7 – 14 วัน สำหรับบิดชิเกลลาและแผลริมอ่อน นาน 3 วัน
                                ไซนัสอักเสบ  นาน 10 วัน
                                กรวยไตอักเสบเฉียบพลัน นาน 14 วัน
                                ต่อมลูกหมากอักเสบ  นาน 3 วัน

2.กระเพาะปัสสาวะอักเสบ   ผู้ใหญ่ ครั้งละ  250  มก.วันละ 2 ครั้ง  นาน 3 วัน

3.โรคติดเชื้อของผิวหนัง เนื้อเยื้อ และกระดูก  ทางเดินหายใจส่วนล่าง  และโรคติดเชื้อรุนแรง ผู้ใหญ่ ครั้งละ 500 – 750 มก.
วันละ 2 ครั้ง 

4.อหิวาต์   ผู้ใหญ่ ครั้งละ 1 กรัม ครั้งเดียว 

5.โรคติดเชื้อที่ตา (เช่น เยื่อตาขาวอักเสบจากแบคทีเรีย  แผลกระจกตา) ใช้ยาหยอดตาครั้งละ 2 หยด  ทุก 2 – 4  ชั่วโมงสำหรับเยื่อตาขาวอักเสบ  และทุก 15 – 30 นาทีสำหรับแผลกระจกตา

6.การป้องกันไข้กาฬหลังแอ่น สำหรับผู้สัมผัสโรคผู้ใหญ่ 500 มก. ครั้งเดียว 

7.การป้องกันโรคแอนแทรกซ์สำหรับผู้สัมผัสเชื้อ
              
ใหญ่ ครั้งละ 500 มก.วันละ 2 ครั้ง  นาน 60 วัน
              เด็ก (ใช้เฉพาะการป้องกันโรคแอนแทรกซ์  ไม่ใช้กับโรคติดเชื้ออื่น ๆ) ขนาดครั้งละ 15 มก./กก. วันละ 2 ครั้ง นาน 60 วัน

[Total: 0 Average: 0]