Itraconazole (ไอทราโคนาโซล) : ยาต้านจุลชีพ/ยาปฏิชีวนะ (Antimicrobial drugs/Antibiotics)

Itraconazole (ไอทราโคนาโซล)  ยาต้านจุลชีพ/ยาปฏิชีวนะ (Antimicrobial drugs/Antibiotics)

  แคปซูล 100 มก.

ขนาด – วิธีใช้
1.เกลื้อน
                ผู้ใหญ่  ขนาด 200 มก.วันละครั้ง นาน 1 สัปดาห์  ถ้าเป็นไม่มากให้ 400 มก. ครั้งเดียว
                ส่วนการป้องกันเกิดโรคซ้ำ ให้ขนาด 400 มก. เดือนละครั้ง

2.โรคเชื้อราแคนดิดาที่ผิวหนังและเล็บ

               ผู้ใหญ่  ให้ครั้งละ 100 มก. วันละ 1 ครั้ง  นาน 15 – 30 วัน

3.ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแคนดิดา

               ผู้ใหญ่  ให้ขนาด 200 มก.วันละครั้ง นาน 3 วัน  หรือ 200  มก.วันละ 2 ครั้ง วันเดียว

 4.โรคเชื้อราแคนดิดาในช่องปาก

               ผู้ใหญ่  ให้ขนาด 100 มก.วันละครั้ง  นาน 15 วัน

5.กลากที่ลำตัว  แขนขา  ขาหนีบ  หรือโรคกลากที่แผ่บริเวณกว้างหรือเรื้อรัง

               ผู้ใหญ่ ให้ขนาด 100 มก.วันละครั้ง นาน 15 วัน  หรือ 200 มก.วันละครั้ง  นาน 7 วัน

6.กลากที่งามเท้า หรือฝ่าเท้า

               ผู้ใหญ่ ให้ครั้งละ 200 มก.วันละ 2 ครั้ง นาน 7 วัน หรือ100 มก. วันละครั้ง นาน 4 สัปดาห์ 

7.กลากที่เล็บ

               ผู้ใหญ่ ให้ครั้งละ 200  มก.วันละ 2 ครั้ง  ทุกวันต่อเนื่องกันเป็นเวลา 1 สัปดาห์ต่อเดือน แล้วเว้นไปประมาณ 3 สัปดาห์ก่อนให้ยารอบใหม่  โดยให้นาน 2 เดือน (สำหรับเล็บมือ) และ 3 เดือน (สำหรับเล็บเท้า)

8.กลากที่ศีรษะ

              ผู้ใหญ่  ให้ขนาด 100  มก.วันละครั้ง  นาน 4 สัปดาห์ 

9.การป้องกันโรคติดเชื้อราในผู้ป่วยเอดส์

              ผู้ใหญ่  ให้ขนาด 100 – 200  มก.วันละครั้ง  ตลอดไป

[Total: 0 Average: 0]