Praziquantel (พราซิควานเทล) : ยารักษามาลาเรีย (Anti – malarial drugs)

Praziquantel (พราซิควานเทล)  ยารักษามาลาเรีย (Anti – malarial drugs)

  เม็ด 600  มก.

ขนาด – วิธีใช้
1. พยาธิใบไม้ตับ
                ผู้ใหญ่  ให้ครั้งละ 2  เม็ด วันละ 3 ครั้ง  ห่างกันทุก 4 – 5 ชั่วโมง  นาน 1 วัน (ในกรณีรณรงค์ในคนเป็นหมู่ ให้ 2 เม็ดครึ่ง ครึ่งครั้งเดียวก่อนเลย
                เด็ก ให้ครั้งละ 25 มก./กก. วันละ 3 ครั้ง  นาน 1 วัน (ในกรณีรณรงค์ในคนเป็นหมู่ 40 มก./กก. ครั้งเดียว ก่อนนอน)

2.พยาธิตัวตืดในลำไส้
                ผู้ใหญ่  ให้ 1 เม็ด ครั้งเดียวก่อนนอน
                เด็ก ให้ 40  มก./กก. ครั้งเดียวก่อนนอน

[Total: 0 Average: 0]