มีลูกยาก แต่อยากมี

มีลูกยาก แต่อยากมี วิธีทางเลือก

ภาวะมีบุตรยาก คือ การที่คู่สมรสไม่สามารถมีบุตรได้หลังจากมีเพศสัมพันธุ์โดยไม่ได้คุมกำเนิดอย่างน้อย 1 ปี ซึ่งมรสาเหตุแยกเป็น 2 แบบดังนี้

ภาวะมีบุตรยากจากฝ่ายชาย (20-30%)

 • การสร้างเชื้อหรือขนเชื้ออสุจิผิดปกติ
 • การมีเพศสัมพันธุ์และการหลั่งน้ำเชื้อที่ผิดปกติ
 • สารเคมีหรือความร้อน
 • ความเครียดจากการทำงาน
 • โรคประจำตัวทางร่างกายอื่นๆ

ภาวะมีบุตรยากจากฝ่ายหญิง (40-50%)

 • ความผิดปกติจากการสร้ารังไข่หรือตกไข่
 • ความผิดปกติของอุ้งเชิงกราน มดลูก
 • ช่องคลอด ปากมดลูก มดลูก
 • การมีเพศสัมพันธุ์ห่างเหินเกินไป
 • ความเครียด
 • โรคประจำตัวทางร่างกายอื่นๆ

มีลูกยาก แต่อยากมี

ทางเลือกเมื่อมีบุตรยาก

IVF (In-Vitro Fertilization)

การนำไข่ของฝ่ายหญิงกับอสุจิฝ่ายชายมาผสมในหลอดแก้วนำกลับคืนเข้าสู่มดลูก

ICSI (Intracytoplasmic sperm injection)

แพทย์คัดเอาตัวอสุจิที่มีความแข็งแกร่ง ผสมกับไข่อย่างเจาะจงนำไปเลี้ยงในห้องปฏิบัติการเมื่อตัวอ่อนพัฒนาไปอยู่ในระยะที่เหมาะสม แล้วจะนำไปใส่ในโพรงมดลูกเพื่อให้มีการตั้งครรภ์ต่อไป

IUI (Intra-Uterine Insemination)

นำน้ำเชื้ออสุจิฝ่ายชาย ฉีดเข้าโพรงมดลูกของฝ่ายหญิงเพื่อเพิ่มโอกาสในการปฎิสนธิ โดยน้ำเชื้อที่ทำการฉีดเข้าไปนั้นจะต้องผ่านการคัดกรองแล้วว่าเป็นตัวที่แข็งแรง

PESA (Percutaneous Epididymal sperm Aspiration)

การนำตัวอสุจิออกจากอัณฑะหรือท่อนำอสุจิในกรณีที่ฝ่ายชายไม่มีตัวอสุจิในน้ำอสุจิเลย

[Total: 4 Average: 5]

5 thoughts on “มีลูกยาก แต่อยากมี

Leave a Reply