อาหารเป็นพิษจากสัตว์พิษ

อาหารเป็นพิษจากสัตว์พิษ

หนึ่งในโรคอาหารเป็นพิษ ที่สำคัญอาจเป็นสารพิษที่เกิดจากเชื้อโรคสัตว์พิษ (เช่น ปลาปักเป้า แมงดาถ้วย ปลาทะเล หอยทะเล คางคก) ซึ่งทำให้เกิดอาการท้องเดินเนื่องจากการกินอาหารที่มีสารพิษปนเปื้อน

พิษปลาปักเป้า

ปลาปักเป้ามีสารพิษ คือ เทโทรโดท็อกซิน (tetrodotoxin) สะสมอยู่ในการรับพิษ ในบ้านเรามีรายงานผู้ที่ป่วยและตายจากการกินปลาปักเป้า (ทั้งปลาน้ำจืดและปลาทะเล) เป็นครั้งคราว พบได้ในคนทุกวัย มักพบเป็นพร้อมกัน หลายคนที่กินสัตว์น้ำพวกนี้ด้วยกัน

อ่านเพิ่มเติมพิษปลาปักเป้า

พิษแมงดาถ้วย

พิษจะมีมากในไข่แมงดามากกว่าใน เนื้อ นิยมนำมายำหรือแกงกิน แมงดาถ้วย มีสารพิษคือ เทโทรโดท็อกซิน (tetrodotoxin) สะสมอยู่ในการรับพิษ

อ่านเพิ่มเติมพิษแมงดาถ้วย

พิษปลาทะเล

พิษปลาทะเล คือ มีพิษที่มีชื่อว่า ซิวกัวท็อกซิน (ciguatoxin) ทำให้เกิด พิษภัยแก่ผู้บริโภคได้จากปลาทะเล เช่น ปลาสาก ปลาน้ำดอกไม้ ปลากะพง ปลานกแก้ว ปลากะรัง ปลาหมดทะเล เป็นต้น อาหารเป็นพิษ ถ้าเกิดในเด็กจะมีความรุนแรงมาก กว่าผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็นไม่รุนแรงมีอันตรายค่อนข้างน้อย

อ่านเพิ่มเติมพิษปลาทะเล

พิษหอยทะเล

พิษหอยทะเล คือ การมีพิษซึ่งมีอยู่ในหอยหลายชนิด เช่น หอยทะเลที่เป็นกาบคู่ เช่น หอยแมลงภู่ หอยแครง  หอยนางรม เป็นต้น ทำให้ผู้บริโภคเกิดอาการเป็นพิษ ส่วนใหญ่อาการจะไม่รุนแรง ส่วนน้อยอาจรุนแรงถึงตายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดจากพิษที่มีชื่อว่า แซกซิท็อกซิน ซึ่งจะมีฤทธิ์ต่อ ระบบประสาทคล้ายพิษปลาปักเป้าและแมงดาถ้วย พิษหอยทะเลทุกชนิดมีความทนต่อความร้อน

อ่านเพิ่มเติมพิษหอยทะเล

อาหารเป็นพิษจากสัตว์พิษ

พิษคางคก

พิษคางคก คือ ต่อมเมือกใกล้หู (parotid gland) ของคางคกจะขับเมือก (เรียกว่า ยางคางคก) ที่มีสารพิษ (bufotoxins/ toad toxins) ซึ่งประกอบด้วยสารเคมี หลายชนิดที่มีผลต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย ที่สำคัญคือ กลุ่มดิจิทาลอยด์ ซึ่งออกฤทธิ์คล้ายดิจิทาลิส ทำให้เกิดพิษร้ายแรง ต่อหัวใจ ถึงเสียชีวิตได้นอกจากนี้

อ่านเพิ่มเติมพิษคางคก

[Total: 21 Average: 4.8]

One thought on “อาหารเป็นพิษจากสัตว์พิษ

Leave a Reply