โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในอิตาลีปี 2022 โดย Newsweek

โดยผลจาก Statista วัดจาก 3 หัวข้อหลักคือ คะแนContinue reading “โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในอิตาลีปี 2022 โดย Newsweek”

โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในอิสราเอลปี 2022 โดย Newsweek

โดยผลจาก Statista วัดจาก 3 หัวข้อหลักคือ คะแนContinue reading “โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในอิสราเอลปี 2022 โดย Newsweek”

โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในอินเดียปี 2022 โดย Newsweek

โดยผลจาก Statista วัดจาก 3 หัวข้อหลักคือ คะแนContinue reading “โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในอินเดียปี 2022 โดย Newsweek”

โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในเยอรมันปี 2022 โดย Newsweek

โดยผลจาก Statista วัดจาก 3 หัวข้อหลักคือ คะแนContinue reading “โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในเยอรมันปี 2022 โดย Newsweek”

โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในฝรั่งเศสปี 2022 โดย Newsweek

โดยผลจาก Statista วัดจาก 3 หัวข้อหลักคือ คะแนContinue reading “โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในฝรั่งเศสปี 2022 โดย Newsweek”

โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในฟินแลนด์ปี 2022 โดย Newsweek

โดยผลจาก Statista วัดจาก 3 หัวข้อหลักคือ คะแนContinue reading “โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในฟินแลนด์ปี 2022 โดย Newsweek”

โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในเดนมาร์กปี 2022 โดย Newsweek

โดยผลจาก Statista วัดจาก 3 หัวข้อหลักคือ คะแนContinue reading “โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในเดนมาร์กปี 2022 โดย Newsweek”

โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในไทยปี 2022 (Thailand’s Best Hospitals 2022) โดย Newsweek

โดยผลจาก Statista วัดจาก 3 หัวข้อหลักคือ คะแนนจากบุคคลากรทางการแพทย์ ผลสำรวจประสบการณ์ผู้ป่วย และการวัดผลทางการแพทย์ โดยปีนี้จะมีโรงพยาบาลอะไรบ้างลองไปดูกัน

โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโคลัมเบียปี 2022 โดย Newsweek

โดยผลจาก Statista วัดจาก 3 หัวข้อหลักคือ คะแนContinue reading “โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโคลัมเบียปี 2022 โดย Newsweek”

โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในแคนาดาปี 2022 โดย Newsweek

โดยผลจาก Statista วัดจาก 3 หัวข้อหลักคือ คะแนContinue reading “โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในแคนาดาปี 2022 โดย Newsweek”

โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในบราซิลปี 2022 โดย Newsweek

โดยผลจาก Statista วัดจาก 3 หัวข้อหลักคือ คะแนContinue reading “โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในบราซิลปี 2022 โดย Newsweek”

โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในเบลเยียมปี 2022 โดย Newsweek

โดยผลจาก Statista วัดจาก 3 หัวข้อหลักคือ คะแนContinue reading “โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในเบลเยียมปี 2022 โดย Newsweek”

โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในออสเตรียปี 2022 โดย Newsweek

โดยผลจาก Statista วัดจาก 3 หัวข้อหลักคือ คะแนContinue reading “โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในออสเตรียปี 2022 โดย Newsweek”

โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในออสเตรเลียปี 2022 โดย Newsweek

โดยผลจาก Statista วัดจาก 3 หัวข้อหลักคือ คะแนContinue reading “โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในออสเตรเลียปี 2022 โดย Newsweek”

โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกปี 2565 (World’s Best Hospitals 2022) โดย Newsweek

โดยผลจาก Statista วัดจาก 3 หัวข้อหลักคือ คะแนนจากบุคคลากรทางการแพทย์ ผลสำรวจประสบการณ์ผู้ป่วย และการวัดผลทางการแพทย์ โดยปีนี้จะมีโรงพยาบาลอะไรบ้างลองไปดูกัน