10 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก 2023

หากคุณอยู่ต่างประเทศ ไม่ว่าจะไปเยี่ยมเยียนหรืออาศัยอยู่Continue reading “10 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก 2023”

2022-2023 อันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะ

โรงพยาบาลชั้นนำในแต่ละสาขาในปี พ.ศ. 2565-2566 US News BContinue reading “2022-2023 อันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะ”

โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในบราซิลปี 2022 โดย Newsweek

โดยผลจาก Statista วัดจาก 3 หัวข้อหลักคือ คะแนContinue reading “โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในบราซิลปี 2022 โดย Newsweek”

โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในเบลเยียมปี 2022 โดย Newsweek

โดยผลจาก Statista วัดจาก 3 หัวข้อหลักคือ คะแนContinue reading “โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในเบลเยียมปี 2022 โดย Newsweek”

โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในออสเตรียปี 2022 โดย Newsweek

โดยผลจาก Statista วัดจาก 3 หัวข้อหลักคือ คะแนContinue reading “โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในออสเตรียปี 2022 โดย Newsweek”

โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในออสเตรเลียปี 2022 โดย Newsweek

โดยผลจาก Statista วัดจาก 3 หัวข้อหลักคือ คะแนContinue reading “โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในออสเตรเลียปี 2022 โดย Newsweek”

โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกปี 2565 (World’s Best Hospitals 2022) โดย Newsweek

โดยผลจาก Statista วัดจาก 3 หัวข้อหลักคือ คะแนนจากบุคคลากรทางการแพทย์ ผลสำรวจประสบการณ์ผู้ป่วย และการวัดผลทางการแพทย์ โดยปีนี้จะมีโรงพยาบาลอะไรบ้างลองไปดูกัน

โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกาปี 2022 โดย Newsweek

โดยผลจาก Statista วัดจาก 3 หัวข้อหลักคือ คะแนContinue reading “โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกาปี 2022 โดย Newsweek”

รพ.บำรุงราษฎร์ ได้การจัดอันดับให้เป็นที่ 1 จาก Newsweek โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยและหนึ่งในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ปี 2022 เป็นปีที่สองต่อเนื่อง

ในแต่ละปี จะมีการจัดอันดับบริการต่าง ๆ เพื่อสะท้อนให้เหContinue reading “รพ.บำรุงราษฎร์ ได้การจัดอันดับให้เป็นที่ 1 จาก Newsweek โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยและหนึ่งในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ปี 2022 เป็นปีที่สองต่อเนื่อง”

5 โรงพยาบาลที่หรูที่สุดในโลก ปี 2565

เมื่อคุณเจ็บไข้ได้ป่วย ก็จำเป็นต้องได้รับการรักษาที่ถูกContinue reading “5 โรงพยาบาลที่หรูที่สุดในโลก ปี 2565”

โรงพยาบาลอัจฉริยะที่ดีที่สุดในยุโรป (Europe’s Best Smart Hospitals 2021) โดย Newsweek

โรคระบาดทำให้โรงพยาบาลผ่านการทดสอบความเครียดขั้นสุดท้ายContinue reading “โรงพยาบาลอัจฉริยะที่ดีที่สุดในยุโรป (Europe’s Best Smart Hospitals 2021) โดย Newsweek”

รพ.บำรุงราษฎร์ ได้อันดับ 1 จาก Newsweek โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย ปี 2021

ในแต่ละปี จะมีการจัดอันดับบริการต่าง ๆ เพื่อสะท้อนให้เหContinue reading “รพ.บำรุงราษฎร์ ได้อันดับ 1 จาก Newsweek โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย ปี 2021”

50 โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในโลกด้านโรคหัวใจ World’s Best Specialized Hospitals 2022: Heart โดย Newsweek

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นอันยาวนานของ NewswContinue reading “50 โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในโลกด้านโรคหัวใจ World’s Best Specialized Hospitals 2022: Heart โดย Newsweek”

7 VDO YouTube ที่มียอดเข้าชมสูงสุดของโรงพยาบาลในโลกประจำปี 2020

เมื่อพูดถึง YouTube เป็นหนึ่งในช่องทางที่สายสุขภาพใช้เขContinue reading “7 VDO YouTube ที่มียอดเข้าชมสูงสุดของโรงพยาบาลในโลกประจำปี 2020”

โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา: ยูซีแอลเอ’ติดอันดับห้า

ยูซีแอลเอ เมดิเคิล เซ็นเตอร์ ติดอันดับห้าโรงพยาบาลดีที่Continue reading “โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา: ยูซีแอลเอ’ติดอันดับห้า”