เริมที่ปาก (Cold Sores)

เริมที่ปากเกิดจากอะไร Herpes Labialis คือแผลพุพอง ตุ่มใสที่ริมปีปาก มีของเหลวเกิดขึ้นบริเวณปากหรือรอบๆ ทำให้เป็นแผลที่ปาก เกิดจากเชื้อไวรัส Herpes Simplex Type 1 Virus (HSV-1) เป็นโรคติดต่อที่สามารถส่งผ่านไปยังบุคคลอื่นได้ผ่านการ สัมผัสอย่างใกล้ชิด เช่นการจูบ บางครั้งหากรับเชื้อมาแล้วอาจจะไม่แสดงอาการในทันที แต่สามารถแพร่เชื้อไปยังคนอื่นได้ แต่หากเป็น herpes simplex type 2 virus (HSV-2) จะทำให้เป็นเริมที่อวัยวะเพศ

ทุกคนสามารถได้รับเชื้อไวรัสเริมได้โดยการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ โดยทางน้ำลาย น้ำเหลือง น้ำอสุจิ สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นจากการจูบ การแบ่งปันเครื่องสำอาง หรือแบ่งปันอาหาร ออรัลเซ็กซ์อาจจะก่อให้เกิดเริมได้ทั้งสองที่คือที่อวัยวะเพศและที่ปาก

เริมไม่สามารถรักษาให้หายได้ และอาจจะกำเริบตอนไหนก็ได้เนื่องจากไม่มีสัญญาณเตือน แต่มียาบางตัวที่สามารถระงับอาการไม่ให้กลับมาเป็นอีกได้ โดยส่วนใหญ่แล้วการกำเริบจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายอ่อนแอ หรือนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ ป่วย มีความเครียด หรือภูมิคุ้มกันต่ำ

ระยะของเริมที่ปาก

เริมที่ปากมี 5 ระยะด้วยกันคือ :

  • ระยะที่ 1 : อาการคันระคายเคืองก่อนที่จะมีแผลพุพองเกิดขึ้น
  • ระยะที่ 2 : แผลพุพองปรากฎ ปากเป็นตุ่มใส ๆ
  • ระยะที่ 3 : แผลพุพองเกิดขึ้นเต็มขั้น ทำให้เกิดการเจ็บปวด
  • ระยะที่ 4 : แผลแห้งและตกสะเก็ดทำ
  • ระยะที่ 5 : แผลตกสะเก็ดหาย ไม่แสดงออก

สาเหตุ เริมที่ปาก

จำนวนประชากร 90% ทั่วโลกตรวจพบ herpes simplex type 1 virus และเมื่อรับเชื้อมาแล้วคุณจะมีเชื้อนี้ ถึงแม้รักษาหายก็สามารถที่ จะกลับมาเป็นได้อีก หากมีอาการดังนี้ :

อาการ เริมของที่ปาก

โรคเริมมีอาการอย่างไร อาการเริมที่ปากนั้น ผู้ป่วยจะรู้สึกริมฝีปากร้อนผ่าว ๆ คันยุบยิบ แสบ เกิดขึ้นหลายวันก่อนที่จะปรากฎเป็น ตุ่มน้ำพองใส ๆ  มีผื่น  ลักษณะตุ่มน้ำเป็นเหมือนพวงองุ่นน้ำใสๆ มีทั้งส่วนที่เป็นผิวหนังธรรมดาและขึ้นคาบเกี่ยวไปบริเวณริมฝีปาก จะเกิดริมฝีปากได้ทั้งบนและล่าง ปากเป็นแผล และเมื่อมีการแสดงอาการแล้วจะมีความเจ็บปวดเพิ่มขึ้น อาจจะมีไข้ร่วมด้วย โดยอาการนี้จะเกิดขึ้นโดยประมาณ สองอาทิตย์ และสามารถแพร่เชื้อได้จนกว่าแผลจะหายหมด เมื่อปากเป็นเริมนั้นควรรีบรักษา เพราะอาจจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้ โรคเริมที่ริมฝีปากส่งผล กระทบต่อรูปลักษณ์ภายนอกเป็นอย่างมากจึงควรเร่งการรักษาตั้งแต่อาการเริ่มต้น

การรักษา เริมที่ปาก

ปัจจุบันวิธีรักษาเริมให้หายขาดนั้นยังเป็นไปไม่ได้ แต่เมื่อเกิดอาการก็จะมีวิธีบรรเทาอาการให้ไม่ปรากฎ เช่น การใช้ชนิดทา หรือรับประทาน ยารักษาเริมที่ปากมีดังนี้ :

ยาทารักษาเริม

ทั้งนี้ผู้ป่วยสามารถหายาทาเริมที่ปากมารักษาได้ ดังนี้

  • การรักษาด้วยครีมต้านไวรัสเช่น Penciclovir (Denavir)
  • ครีม Docosanol

ยาชนิดรับประทาน

  • acyclovir (Zovirax)      
  • valacyclovir (Valtrex) Famciclovir (Famvir)

ยาประเภทนี้จะสามารถสั่งจ่ายได้โดยแพทย์เท่านั้น 

[Total: 0 Average: 0]