การผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยเลเซอร์พีวีพี (Photoselective Vaporization of the Prostate: PVP)

การผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยเลเซอร์ PVP (Photo-Selective Vaporization of the Prostate) ปัจจุปันวิธีนี้ได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2001 ต่อมาเป็นที่นิยมแพร่หลายไปทั่วโลก ทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป การรักษาได้รับการยอมรับจ่ายค่ารักษาบริการโดยระบบประกันสุขภาพของรัฐ หรือบริษัทประกันเป็นส่วนใหญ่

วิธีการนี้มีการยอมรับมากขึ้นในเอเชียโดยเฉพาะ ในจีนและเกาหลี เรื่อยมาจนถึงไทย LASER PVP เป็นนวัตกรรมใหม่ของเทคนิคการผ่าตัดต่อมลุกหมากโต ที่ใช้หลักการรุกล้ำน้อยที่สุด ทำการค้นคว้าและวิจัยโดยนักวิจัยจากบริษัท Laserscope เมโยคลินิก และสถาบันอื่นๆทั่วโลก วิธีการนี้ใช้แสงเลเซอร์ เคทีพี (KTP) คลื่นความถี่ 532 นาโนเมตร มีแสงสีเขียว ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการให้พลังงานความร้อนกำลังสูงมาก จนสามารถทำให้เกิดการระเหิดของเนื้อต่อมลูกหมากที่กีดขวาง โดยไม่ทำให้เกิดเนื้อตายของเนื้อเยื่อและการระคายเคืองเช่นในแสงเลเซอร์ระบบอื่นหรือวิธี TURP ที่สำคัญคือวิธีนี้มีการเสียเลือดน้อยมาก จึงนับเป็นวิธีการที่นิ่มนวล ได้ผล ปลอดภัย เจ็บปวดน้อย นอนโรงพยาบาลน้อย พักฟื้นสั้น วิธีนี้ได้มีการนำมาใช้ในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2546 เป็นครั้งแรกในเอเชีย จากการที่มีประสิทธิภาพเข้ากับความปลอดภัยและความสะดวกของการรักษา จึงมีแนวโน้มเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันมีการใช้วิธีนี้ทั้งในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน

ที่เริ่มใช้รักษาโรคต่อมลูกหมากโตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เสียเลือดน้อยลง เจ็บตัวน้อยลง และพักฟื้นได้อย่างรวดเร็ว PVPเป็นนวัตกรรมใหม่ของเทคนิคการผ่าตัดต่อมลูกหมากโตที่ใช้หลักการรุกล้ำน้อยที่สุด  

หลักการ การผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยเลเซอร์พีวีพี (Photoselective Vaporization of the Prostate: PVP)

 คือ สอดท่อที่มีกล้องขนาดเล็กผ่านเข้าทางท่อปัสสาวะเหมือนการผ่าตัดส่องกล้อง แต่เปลี่ยนจากใช้ที่ขูดเป็นแสงเลเซอร์ที่มีพลังงานสูงยิงไปในตำแหน่งที่มีภาวะอุดกั้นในต่อมลูกหมาก โดยแสงเลเซอร์จะไปทำให้เนื้อเยื่อที่กีดขวางทางเดินปัสสาวะนั้นค่อย ๆ ระเหิดหายไป 

ข้อดี การผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยเลเซอร์พีวีพี (Photoselective Vaporization of the Prostate: PVP)

 คือ เสียเลือดน้อย เหมาะกับผู้สูงอายุมาก ๆ หรือมีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ ร่วมด้วย นับเป็นวิธีการที่นิ่มนวล เจ็บปวดน้อย ระยะพักฟื้นสั้น สามารถกลับไปทำกิจวัตรเบา ๆ ได้ใน 2 – 3 วัน มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อย เหมาะกับผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถหยุดยาละลายลิ่มเลือดได้

ระหว่างการผ่าตัด การผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยเลเซอร์พีวีพี (Photoselective Vaporization of the Prostate: PVP)

 ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจะได้รับการวางยาเพื่อบล็อกไขสันหลังโดยวิสัญญีแพทย์ พร้อมจัดเตรียมคนไข้ในท่านอน แพทย์จะใช้สายนำแสงที่ออกแบบมาโดยเฉพาะผ่านกล้องส่องกระเพาะปัสสาวะ โดยจะแสดงภาพออกมายังจอวิดีโอ แพทย์จะกำหนดตำแหน่งสลายต่อมลูกหมากโตด้วยแสงเลเซอร์ที่มีพลังความร้อนอยู่ที่ 120 – 180 วัตต์ โดยจะปล่อยออกมาทางด้านข้าง โดยที่ปลายของสายนำแสงนั้น หากสังเกตจะเห็นฟองอากาศขนาดเล็ก ๆ (Bubbles) ในบริเวณของเนื้อเยื่อที่กีดขวางทางเดินปัสสาวะจะถูกฉายด้วยเลเซอร์ ทำให้ระเหิดละลายหายไปทีละน้อยอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นเนื้อเยื่อนุ่ม ๆ สีเหลืองขาว ไม่ต้องเสียเลือด ขณะเดียวกันยังช่วยเปิดช่องทางออกของท่อปัสสาวะได้ดีขึ้น

แพทย์มักแนะนำการผ่าตัดด้วยวิธี PVP ให้กับผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติ เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ ซึ่งเกิดจากอาการพองโตของต่อมลูกหมาก เช่น

• ปัสสาวะไม่ออก
มีเลือดออกจากท่อปัสสาวะ
• ไตเสื่อมเนื่องจากการสะสมของปัสสาวะเพราะอุดตัน
ทางเดินปัสสาวะอักเสบและติดเชื้อ
นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

อย่างไรก็ดี หากผู้ป่วยมีอาการอื่น เช่น ปัสสาวะออกช้า ปัสสาวะบ่อยครั้ง หรือปัสสาวะมากกว่า 2 ครั้งต่อคืน แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าสมควรเข้ารับการผ่าตัดหรือไม่

[Total: 1 Average: 2]