การเก็บรักษาเชื้ออสุจิด้วยวิธีการแช่แข็ง (SPERM CRYOPRESERVATION)

การเก็บรัการเก็บรักษาเชื้ออสุจิ ด้วยวิธีการแช่แข็ง (SPERM CRYOPRESERVATION) คือ ในการแช่แข็งปัจจัยที่บอกถึงโอกาสที่เซลล์จะสามารถทนต่อการแช่แข็งขึ้นอยู่กับขนาด รูปร่าง และน้ำในเซลล์ PERMEABILITY ของผนังเซลล์ อสุจิเป็นเซลล์ขนาดเล็ก ปริมาณของ CYTOPLASM น้อย โอกาสที่จะถูกกระทบจากการแช่แข็งจึงมีน้อยกว่าเซลล์ตัวอ่อน หรือเซลล์ไข่ ดังนั้นการแช่แข็งตัวอ่อนจึงมีวิธีที่แตกต่างและไม่ยุ่งยากเท่าการแช่แข็งตัวอ่อน ซึ่งทางคลินิกเราใช้วิธีการแช่แข็งอสุจิโดยการลดอุณหภูมิลงช้าๆด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (SLOW FREEZING) ซึ่งเป็นวิธีที่มีความแม่นยำสูง

Sperm Freezing การแช่แข็งอสุจิ

การแช่แข็งอสุจิ หรือ Sperm Freezing  คือการเก็บอสุจิไว้ในถึงไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ -196 C ซึ่งสามารถเก็บไว้ได้นานเกิน 10 ปี โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสำเร็จของการแช่แข็งอสุจิได้แก่

  • คุณภาพของอสุจิก่อนการแช่แข็ง
  • ชนิดและความเข้มข้นของสารป้องกันการถูกทำลายของอสุจิ
  • อุณหภูมิที่ใช้ในการแช่แข็งและการละลาย

การแช่แข็งอสุจิเป็นวิธีสำหรับผู้ชายที่จะเก็บอสุจิหรือสเปิร์มไว้เพื่อการใช้งานในอนาคต ซึ่งเป็นบริการสำหรับฝ่ายชายที่ไม่สามารถมาเก็บน้ำเชื้อในวันเดียวกับที่ฝ่ายหญิงจะทำการเก็บไข่ หรือจะต้องเข้ารับการรักษาบางอย่างที่มีการฉายรังสี หรือฝ่ายชายที่ต้องการทำหมันและการรักษาทางการแพทย์อื่น ๆ รวมทั้งการรักษาโรคมะเร็งหลายชนิดที่อาจส่งผลเสียต่อคุณภาพของตัวอสุจิ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ผู้ชายอาจเลือกที่จะแช่แข็งอสุจิก่อนที่จะได้รับการรักษา

การแช่แข็งของอสุจิช่วยให้อสุจิที่เก็บไว้นี้สามารถใช้ในการรักษาภาวะเจริญพันธุ์ เช่น การผสมเทียมภายในมดลูก (IUI) หรือการปฏิสนธิในหลอดทดลอง (IVF) ในอนาคตอีกด้วย

ขั้นตอนใน การเก็บรักษาเชื้ออสุจิด้วยวิธีการแช่แข็ง (SPERM CRYOPRESERVATION)

กระบวนการแช่แข็ง เริ่มจากนำอสุจิใส่สารป้องกันการเกิดผลึกน้ำแข็ง จากนั้นลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็ว (Rapid freezing) แล้วเก็บอสุจิไว้ในไนโตรเจนเหลว ที่ -196 องศาเซลเซียส

การเก็บรักษาเชื้ออสุจิด้วยวิธีการแช่แข็ง (SPERM CRYOPRESERVATION) เหมาะสำหรับ

  • คนไข้ที่ต้องการรักษามีบุตรยาก แต่วันที่ทำการรักษาไม่สามารถมาที่รพ.ได้ หรือคนไข้ที่เก็บอสุจิยาก มีจำนวนอสุจิน้อย 
  • คนไข้ที่กำลังจะทำหมันแต่ต้องการเก็บอสุจิไว้เผื่อความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
  • คนไข้ที่กำลังรักษาโรคมะเร็ง ที่ต้องเข้ารับการฉายแสง หรือเคมีบำบัด ซึ่งส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์ จำเป็นต้องแช่แข็งอสุจิไว้ เพื่อใช้ในอนาคตหากต้องการมีบุตร
[Total: 1 Average: 5]