การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจด้วยการกระตุ้น (Stress Echocardiogram)

การตรวจหัวใจ Stress echocardiogram คือ การตรวจหัวใจในขณะที่หัวใจถูกกระตุ้นด้วยยาเร่งการบีบตัวของหัวใจ โดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงดูการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ

การตรวจคลื่นเสียงหัวใจร่วมกับการออกกำลังกาย Stress echocardiogram การตรวจหัวใจโดยใช้คลื่นเสียงโดยตรวจขณะพัก และขณะออกกำลังกายเพื่อดูว่าเมื่อเราออกกำลังกาย กล้ามเนื้อหัวใจยังทำงานได้ดีหรือไม่ หากเรามีเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบ จะพบว่ากล้ามเนื้อส่วนนั้นจะทำงานน้อยลงในขณะที่ออกกำลังกาย การทำมีหลายวิธีดังนี้

Exercise stress echo EST

ขั้นตอนในการตรวจจะทำการตรวจคลื่นเสียงหัวใจก่อน หลังจากนั้นจึงให้ออกกำลังกายโดยการวิ่ง หรือขี่จักรยานจนหัวใจเต้นได้ถึงเกณฑ์อัตราการเต้นหัวใจสูงสุด แล้วจึงทำการตรวจหัวใจอีกครั้งเพื่อเปรียบเทียบว่าก่อนและหลังการออกกำลังกาย กล้ามเนื้อหัวใจมีการบีบตัวเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

Dobutamine stress echocardiogram

เป็นการตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะที่หัวใจทำงานมากกว่าปกติ โดยการให้ยา Dobutamine เป็นตัวกระตุ้นผ่านทางสายน้ำเกลือเข้าทางหลอดเลือดดำ ซึ่งคุณจะรู้สึกได้ว่าหัวใจถูกกระตุ้นจะมีอาการใจสั่น แพทย์จะขยับหัวตรวจ (transducer) ไปมาบนหน้าอกของคุณขณะที่ยาออกฤทธิ์ และขณะที่หัวใจกลับมาเต้นปกติ หัวตรวจจะทำให้เกิดคลื่นเสียงสะท้อนซึ่งจะเปลี่ยนเป็นภาพบนจอ มาเปรียบเทียบเพื่อทดแทนการออกกำลังโดยการเดินบนสายพานเลื่อนซึ่งใช้ในกรณีที่คุณมีข้อจำกัดในการออกกำลังกาย แพทย์จะนำภาพที่ได้วินิจฉัยและวางแผนการรักษาต่อไป

ประโยชน์ของ การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจด้วยการกระตุ้น (Stress Echocardiogram)

  • ตรวจหากล้ามเนื้อของหัวใจที่ขาดเลือดไปเลี้ยง
  • ประเมินโรคลิ้นหัวใจ
[Total: 1 Average: 5]