รกลอกตัวก่อนกำหนด

รกลอกตัวก่อนกำหนด คือ ภาวะที่รกลอกหลุดจากผนังมดลูกก่อนกำหนดการคลอด สาเหตุที่แน่ชัดยังไม่ทราบเป็นภาวะร้ายแรงที่พบได้ไม่บ่อยนัก ส่วนน้อยอาจพบร่วมกับการบาดเจ็บสายสะดือ เด็กสั้นมดลูกผิดปกติหรือมีเนื้องอกครรภ์เป็นพิษ ความดันโลหิตสูง ขาดอาหาร เป็นต้น จะพบมากในครรภ์หลังๆ และพบในครรภ์อายุมากกว่า 7 เดือน ขึ้นไป

อาการ รกลอกตัวก่อนกำหนด

                ผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้องและท้องเกร็งแข็งเป็น พัก ๆ คล้ายการคลอดบุตร อาจมีเลือดออกทางช่องคลอด เล็กน้อยหรือไม่มีเลือดออกให้เห็น

                ในรายที่มีเลือดออกรุนแรงจะมีอาการซีด ตัวเย็น เหงื่อออก ชีพจรเร็ว ความดันตกใช้เครื่องฟังตรวจเสียง หัวใจของทารกในท้องจะไม่ได้ยิน

ในรายที่เลือดออกไม่มาก และทารกยังแข็งแรงดี (ได้ยินเสียงหัวใจของทารกเป็นปกติ)จะให้ผู้ป่วยนอน พักในโรงพยาบาลจนกว่าเลือดจะหยุด หลังจากนั้นให้ ผู้ป่วยกลับบ้าน และนัดมาตรวจอย่างใกล้ชิด

                ถ้าเลือดออกมากอาจต้องให้เลือดและทำการผ่าตัด หรือหาวิธีนำเด็กออกโดยด่วน

การรักษา

                หากสงสัยควรส่งโรงพยาบาลด่วน ถ้ามีอาการช็อก ก็ควรให้น้ำเกลือไประหว่างทางด้วย

                มักจะวินิจฉัยโดยการตรวจอัลตราซาวนด์

[Total: 0 Average: 0]