โรคไตอักเสบเฉียบพลันในเด็ก

      โรคไตอักเสบเฉียบพลันในเด็ก หมายถึง การอักเสบของกลุ่มหลอดเลือดฝอยและเนื้อเยื่อภายในไตทำหน้าที่กรองสิ่งต่าง ๆ ออกจากเลือด มักเกิดจากการที่ไตถูกรบกวนจากปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันของร่างกาย โรคที่พบมากในเด็กอายุระหว่าง 3 – 7 ปี พบมากที่สุดอายุประมาณ

สาเหตุ โรคไตอักเสบเฉียบพลันในเด็ก

  1. ไตอักเสบภายหลังการติดเชื้อ เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด ได้แก่ แบคทีเรียสเตร็ปโตค็อกคัส กลุ่มเอ ที่มักก่อโรคคออักเสบและแผลตามผิวหนัง
  2. โรคทางภูมิคุ้มกัน เช่น โรคเอสแอลอี (SLE) โรคไตอักเสบชนิดไอจีเอ (IgA)
  3. กลุ่มโรคหลอดเลือดอักเสบ
  4. โรคพันธุกรรมบางชนิด เช่น กลุ่มอาการอัลพอร์ต (Alport syndrome)

อาการ โรคไตอักเสบเฉียบพลันในเด็ก

1. ปัสสาวะสีแดง ชมพู หรือสีน้ำล้างเนื้อ
         2. บวมตามตัว   
         3. ความดันเลือดสูง
         4. อาจมีปัสสาวะออกน้อยลง

การรักษา โรคไตอักเสบเฉียบพลันในเด็ก

  1. หากอาการรุนแรง จำเป็นต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล
  2. นอนพักมาก ๆ งดกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวหรือใช้แรงมาก
  3. จำกัดน้ำและอาหารรสเค็มตามแพทย์สั่ง
  4. ใช้ยาขับปัสสาวะ เพื่อลดอาการบวมและลดความดันเลือด
  5. กินยาปฏิชีวนะ 10 วัน หากเป็นไตอักเสบภายหลังการติดเชื้อแบคทีเรียสเตร็ปโตค็อกคัสกลุ่มเอ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ

[Total: 1 Average: 4]