การรักษา กรวยไตอักเสบ

1. หากสงสัย ควรส่งตรวจปัสสาวะเพิ่มเติม จะพบเม็ดเลือดขาวอยู่กันเดี่ยว ๆ และเกาะกันเป็นแพ (white blood cells castd) ถ้าอาการไม่รุนแรง อาจให้การรักษาด้วยยาลดไข้ และยาปฏิชีวนะ เช่น อะม็อกซีชิลลิน 500 มก.ทุก 8 ชั่วโมง โคไตรม็อกชาโชล 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง
โอฟล็อกซาชิน  400 มก.วันละ 2 ครั้ง หรือไซโพรฟล็อกซาชิน 500 มก.วันละ 2 ครั้ง นาน 14 วัน ถ้ากินยาไม่ได้ ให้ฉีดเจน ตาไมชิน ครั้งละ 40-80 มก.(เด็ก 0.5-1 มก./กก.) วันละ 2 - 3 ครั้ง ทุก 8 -12 ชั่วโมง 

2. ถ้าให้การรักษา3วันแล้วยังไม่ดีขึ้น หรือมีอาการรุนแรง หรือมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ช็อก ความ ดันโลหิตสูง ปัสสาวะออกน้อยซีด เหลือง หรือสงสัยลหิตเป็นพิษ ควรส่งโรงพยาบาล อาจต้องทำการเพาะเชื้อจากปัสสาวะ ซึ่งจะพบเชื้อแบคทีเรียเป็นที่เป็นสาเหตุ นอกจากนี้  อาจต้องเอกซเรย์ ตรวจเลือด และตรวจพิเศษอื่น ๆ เพื่อค้นหาความผิดปกติที่เป็นปัจจัยเสริมให้มีการติดเชื้อ

การรักษา แพทย์จะให้ยาปฏิชีวนะตามชนิด ของเชื้อที่ตรวจพบ ในระยะแรกมักให้ยาปฏิชีวนะชนิด ฉีด เช่น เจนตาไมชิน เซฟาโลสปอริน ถ้าพบความผิดปกติอื่น ๆ ก็อาจให้การแก้ไขร่วมไปด้วย โดยทั่วไปมักจะรักษาให้หายขาดได้

3. ผู้ป่วยเมื่อรักษาจนอาการหายดีแล้ว ควรทำการตรวจปัสสาวะให้แน่ใจว่ามี่อาการอักเสบเรื้อรังมิเช่นนั้นอาจกลายเป็นกรวยไตอักเสบเรื้อรัง  ซึ่งในระยะยาวอาจกลายเป็นไตวายเรื้อรังได้

[Total: 0 Average: 0]