โรคกระดูกอักเสบอย่างเฉียบพลัน

โรคกระดูกอักเสบอย่างเฉียบพลัน (Acute Osteomyelitis) คือ การอักเสบของกระดูกที่เกิดจากเชื้อโรคแพร่กระจายมาตามกระแสเลือดเชื้อที่พบบ่อย คือ สเตฟฟิลโลคอคคัส ออเรียส พบในชายมากกว่าในหญิง โดยเฉพาะเด็กอายุตํ่ากว่า 10 ปี

อาการ โรคกระดูกอักเสบอย่างเฉียบพลัน

มีไข้ กดเจ็บมากบนกระดูกส่วนที่มีการอักเสบอย่างชัดเจน มักจะอยู่ที่ส่วนหัวของกระดูก ผิวหนังอุ่นกว่าปกติและเนื้อเยื่ออ่อนมักจะแข็ง ต่อมาอาจพบเป็นฝีกดยุบ (Fluctuant abscess) ข้อใกล้เคียงมักจะมีน้ำใสๆ อยู่เต็ม การเคลื่อนไหวยังปกติ แต่ในรายที่มีข้ออักเสบเป็นหนอง จะเคลื่อนไหวได้น้อย

การรักษา โรคกระดูกอักเสบอย่างเฉียบพลัน

แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ

  1. การรักษาทั่วไป โดยให้นอนพักและให้ยาปฏิชีวนะซึ่งจะให้ติดต่อกันนาน 4 สัปดาห์
  2. การรักษาเฉพาะที่ โดยการผ่าตัดระบายหนองออก แล้วใส่เฝือกปูนดามกระดูกไว้ให้อยู่นิ่ง
[Total: 0 Average: 0]