อาการ ข้ออักเสบชนิดติดเชื้อเฉียบพลัน

เกิดขึ้นฉับพลันทันทีด้วยอาการไข้  หนาวสั่น ข้อบวม  แดง  ร้อนและปวดมาก มักเป็นเพียง 1 - 2 ข้อใหญ่ ๆ เช่น  ข้อเข่า ข้อศอกข้อมือ ข้อเท้า เป็นต้น  บางรายอาจ  มีอาการปวดตามข้อต่าง ๆ นำมาก่อนหลายวัน

ผู้ป่วยอาจมีประวัติได้รับบาดเจ็บ  มีบาดแผลที่ บริเวณข้อ  หรือมีโรคติดเชื้อของส่วนอื่น ๆ ของร่างกายอยู่ก่อน  เช่น เป็นฝี  หนองในคออักเสบ ปอดอักเสบ ไตอักเสบ เยื่อบุมดลูกอักเสบ เป็นต้น

[Total: 0 Average: 0]