การรักษา ข้ออักเสบชนิดติดเชื้อเฉียบพลัน

หากสงสัย  ควรส่งโรงพยาบาลภายใน 24 ชั่วโมง

 อาจต้องเอกซเรย์ข้อ  เจาะดูหนองจากข้อไปย้อม และเพาะหาเชื้อ และให้ยาปฏิชีวนะตามชนิดของเชื้อที่พบ อาจต้องเจาะระบายหนองออกบ่อย ๆ

นอกจากนี้ต้องให้ผู้ป่วยนอนพัก  ยกข้อที่อักเสบให้สูงไว้ และอาจต้องเข้าเผือกไม่ให้ข้อ เคลื่อนไหว เมื่ออาการอักเสบเริ่มทุเลา ควรแนะนำให้ผู้ป่วยบริหารข้อ เพื่อป้องกันข้อแข็งหรือพิการ

ผลการรักษา ถ้าเลือกใช้ยาปฏิชีวนะได้ถูกต้อง  ผู้ป่วยมักจะหายได้ภายใน 7- 10 วัน โดยไม่มีร่องรอยของความพิการ  แต่ถ้าได้รับการรักษาไม่ถูกต้อง  ข้ออาจพิการได้

[Total: 0 Average: 0]