กระดูกคอหักแบบ Jefferson

กระดูกคอหักแบบ Jefferson คือ ทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์เรียกว่า กระดูกสันหลังส่วนคอชิ้นที่ 1 - first cervical vertebra, C1) ว่า atlas เวลากระดูก atlas หัก ในทางการแพทย์ เราเรียกด้วยชื่อเพราะ ๆ ว่า Jefferson fracture ตามชื่อของ Sir Geoffrey Jefferson ซึ่งเป็นแพทย์คนแรกที่รวบรวมผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกสันหลังส่วนคอชิ้นแรกหัก

การแตกหักของ anterior arch, posterior arch และ lateral mass ของกระดูก Atlas ข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง เป็นภยันตรายที่ค่อนข้างรุนแรง มีโอกาสเกิดภาวะความไม่มั่นคงของกระดูกสันหลัง (spinal instability) สูง

สาเหตุ กระดูกคอหักแบบ Jefferson

เกิดจาก vertical compression force ทำให้ articular facet ของกะโหลกศีรษะกระแทกกับ lateral mass ของ atlas แตก ผู้ป่วยมักมีอาการปวดคอและมีการจำกัดการเคลื่อนไหวของคออย่างมาก โดยเฉพาะในท่า extension, ประสาทไขสันหลังมักไม่ค่อยมีการถูกทำลาย แต่ถ้ารุนแรงมากๆ จะมีการทำลายของประสาทไขสันหลังด้วย ผู้ป่วยมักจะเสียชีวิต ส่วนรากประสาทที่ได้รับบาดเจ็บเสมอ ๆ คือ suboccipital และ greater occipital nerve

การวินิจฉัย กระดูกคอหักแบบ Jefferson

การวินิจฉัย ผู้ป่วยมีอาการปวดต้นคอ (upper cervical spine) ขยับและเคลื่อนไหวลำบาก
มักไม่พบความผิดปกติของระบบประสาท ภาพรังสีพบว่ามี lateral overhang ของ C1 lateral
mass ออกจาก C2 body หากค่า lateral overhang รวมกันมากกว่า 6.9 มม. บ่งบอก
ว่ามีการฉีกขาดของเอ็นกระดูก transverse atlantal ligament (TAL)

การรักษา กระดูกคอหักแบบ JEFFERSON

การรักษา ส่วนใหญ่รักษาโดยวิธีไม่ผ่าตัด ใช้ rigid orthosis เช่น halo vest ประมาณ 6
สัปดาห์ หากพบหลักฐานว่ามีการฉีกขาดของ TAL ควรรักษาโดยการผ่าตัด posterior C1-C2
fusion ส่วนการผ่าตัด fracture fixation นั้นต้องใช้เทคนิคสูง และมีโอกาสเกิดอันตรายขณะผ่าตัด

[Total: 1 Average: 5]