ตะคริว

การหดตัวของกล้ามเนื้อที่อยู่นอกอำนาจใจและทำให้รู้สึกปวด

สาเหตุทั่วไปของอาการ ตะคริว

ตะคริวอาจมีสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น ภาวะขาดน้ำ การออกกำลังกายอย่างมาก หรือการขาดการใช้งานกล้ามเนื้อ

การรักษา ตะคริว ด้วยตนเอง

การเหยียดยืดและการนวดกล้ามเนื้ออาจช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายได้ การประคบร้อนหรือเย็นในบริเวณที่เป็นอาจช่วยได้เช่นกัน

ตะคริว ควรไปพบแพทย์เมื่อไหร่

ไปพบแพทย์ในกรณีต่อไปนี้

 • มีความรู้สึกไม่สบายอย่างรุนแรง
 • บวม มีรอยแดง หรือมีการเปลี่ยนแปลงของผิว
 • กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • เกิดขึ้นบ่อย
 • ไม่มีสาเหตุที่แน่ชัด

โรคที่เกี่ยวข้องกับ ตะคริว

ภาวะขาดน้ำ

การสูญเสียของเหลวจากร่างกายจนเป็นอันตราย มีสาเหตุมาจากการเจ็บป่วย เสียเหงื่อ หรือดื่มน้ำไม่เพียงพอ

กล้ามเนื้อฉีก

กล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่อที่เชื่อมกล้ามเนื้อและกระดูก (เส้นเอ็น) ยืดหรือฉีกขาด การแสดงอาการ:

 • ตะคริว
 • ปวดกล้ามเนื้อ
 • การจํากัดพิสัยการเคลื่อนไหว

ตะคริวที่ขา

การหดตัวอย่างกะทันหันที่อยู่นอกการควบคุมของกล้ามเนื้อ (ตะคริว) มักเป็นที่ขา การแสดงอาการ:

 • ตะคริว
 • กล้ามเนื้อกระตุก
 • ปวดกล้ามเนื้อ

การบาดเจ็บซ้ำซากจากงานซ้ำๆ

คำที่ใช้อธิบายความเสียหายและความเจ็บปวดที่เกิดจากการเคลื่อนไหวซ้ำๆ และใช้งานหนักเกินไป การแสดงอาการ:

ภาวะโปแตสเซียมในเลือดต่ำ

ในโลหิตมีระดับโพแทสเซียมซึ่งเป็นเคมีที่สำคัญในร่างกายต่ำกว่าปกติ ปัญหานี้อาจก่อให้เกิดอาการอ่อนล้า กล้ามเนื้อเป็นตะคริว และจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ

[Total: 0 Average: 0]