โรคกระดูกสันหลังทรุด

กระดูกสันหลังทรุด คือ โรคมักพบในผู้สูงอายุที่มีภาวะกระดูกพรุน (osteoporosis) การทรุดของกระดูกสันหลังอาจเกิดขึ้นหลังจากนั่งรถตกหลุม นั่งกระแทกลงบนเก้าอี้ หรือก้มยกของ ความรุนแรงมากขึ้นเมื่อล้มก้นกระแทกพื้น การทรุดตัวมักพบบริเวณกระดูกสันหลังส่วนอกต่อกับส่วนเอว (lower thoracic) และกระดูกสันหลังส่วนเอว (lumbar) 

สาเหตุ โรคกระดูกสันหลังทรุด

เกิดได้จากความเสื่อมสภาพของหมอนรองกระดูกสันหลังตามวัย ทำให้ความสูงของหมอนรองกระดูกลดลงเรื่อยๆ อีกทั้งความสูงของหมอนรองกระดูกที่ทรุดลงมากจนเกิดการทับต่อเส้นประสาท และมีการปลิ้นของหมอนรองกระดูก

การป้องกัน โรคกระดูกสันหลังทรุด

เนื่องจากโรคกระดูกพรุนจะมีเนื้อกระดูกลดลง ทำให้ความแข็งแรงลดลงและมักจะมีกระดูดสันหลังทรุดลงอย่างรวดเร็วการป้องกันจะช่วยมิให้กระดูกสันหลังทรุดเร็วเกินไป การป้องกันสามารถเริ่มตั้งแต่กิจวัตรประจำวันจนถึงการออกกำลังกาย

การรักษา โรคกระดูกสันหลังทรุด

การรักษาภาวะหมอนรองกระดูกทรุดได้ผลดีกับการผ่าตัดโดยเทคนิคพิเศษ คือ การใส่อุปกรณ์ค้ำแทนหมอนรองกระดูกเข้าไปถ่างให้ช่องหมอนรองกระดูกสูงขึ้น และแก้ไขการกดทับได้อย่างถาวร เรียกว่าการผ่าตัดเพิ่มความสูงของหมอนรองกระดูก และใส่อุปกรณ์ค้ำหมอนรองกระดูกไว้

[Total: 0 Average: 0]