สาเหตุ เนื้องอกสมอง

เนื้องอกสมองชนิดปฐมภูมิ ยังไม่ทราบสาเหตุว่า เกิดจากอะไร เชื่อว่าอาจเกี่ยวกับปัจจัยทางกรรรมพันธุ์ (เนื้องอกสมองบางชนิด พบว่าเป็นพร้อมกันหลายคนในครอบครัวเดียวกัน) และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม (เช่น รังสี สารเคมี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น) แต่ปัจจุบันยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจน

เนื้องอกสมองชนิดทุติยภูมิ ส่วนใหญ่เกิดจากการแพร่กระจายของมะเร็งเต้านมและมะเร็งปอด

[Total: 0 Average: 0]