อาการ เนื้องอกสมอง

ผู้ป่วยมักมีอาการปอดศีรษะเรื้อรังโดยมีลักษณะเฉพาะ คือ ปวดมากเวลาตื่นนอนตอนเช้า พอสาย ๆ ค่อยยังชั่ว หรืออาจปวดมากเวลาล้มตัวลงนอน หรือเวลาไอจาม หรือบ่งอุจาจาระ อาการปวดศีรษะรุนแรงขึ้นทุกวัน จนผู้ป่วยต้องสะดุ้งตื่นนอนเช้ามืดเพราะอาการปวดศีรษะ

ระยะต่อมา (เมื่อก้อนเนื้องอกโตขึ้น) จะมีอาการอาเจียนร่วมกับอาการปวดศีรษะ ซึ่งอาจมีลักษณะอาเจียนพุ่งรุนแรง โดยไม่มีอาการคลื่นไส้นำมาก่อน นอกจากนี้ยังอาจมีอาการตามมัวลงเรื่อยๆ เห็นภาพซ้อน หูอื้อ ตาเหล่ ตากระตุก บ้านหมุน เดินเซ มือเท้าทำงานไม่ถนัด แขนขาหรืออ่อนแรงชัก ซึ่งอาจชักทั้งร่างกายหรือเฉพาะส่วนของร่างกาย ความจำเสื่อมหรือบุคลิกภาพเปลี่ยนไปจากเดิม

ในรายที่เป็นเนื้องอกต่อมใต้สมอง (pituitary tumor) นอกจากจะมีอาการดังกล่าวแล้วอาจมีอาการของ โรคคุชชิง หรือเบาจืด หรือรูปร่างสูงใหญ่ ผิดปกติ (giantism หรือ acromegaly) ถ้าพบในผู้หญิงอาจทำให้ประจำเดือนไม่มา หรือมีน้ำนมออกผิดธรรมชาติ

[Total: 0 Average: 0]