สาเหตุ การบาดเจ็บที่ศีรษะ

การบาดเจ็บมักเกิดจากอุบัติเหตุ ที่สำคัญได้แก่อุบัติเหตุจราจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุที่เกิดกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ (พบบ่อยในผู้ชายอายุต่ำกว่า 30 ปี ซึ่งมักมีพฤติกรรมขับขี่รถขณะมึนเมา และไม่สวมหมวกนิรภัย) นอกจากนี้ยังอายเกิดจากการตกจากที่สูง หกล้มศีรษะกระแทกของเข็ง อุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาหรือการทำงาน การทำร้ายร่างกาย ในทารกแรกเกิดก็ อาจมีการบาดเจ็บของศีรษะจากการคลอดยาก เป็นต้น

[Total: 4 Average: 5]