การรักษา การบาดเจ็บที่ศีรษะ

  1. ถ้ามีอาการทางสมอง เช่น หมดสติ ปลุกไม่ค่อยตื่น ซึม ปวดศีรษะมากขึ้นทุกขณะ อาเจียนรุนแรง คอ แข็ง เพ้อครั่ง ชัก บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง แขนขาอ่อน แรง รูม่านตา 2 ข้างไม่เท่ากัน หรือมีเลือดหรือน้ำใส่ ๆ ออกจากจมูก ปาก หรือหู เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ส่งโรงพยาบาลด่วนอาจต้องถ่ายภาพสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  และถ้าจำเป็นอาจ ต้องทำการตรวจพิเศษอื่น ๆ ถ้าตรวจพบว่ามีเลือดออกในสมอง มักจะต้องทำการผ่าตัดสมองทันที ในรายที่ไม่จำเป็นต้องผ่าตัด (เช่น ผู้ป่วยที่มีก้อนเลือดในสมองขนาดเล็ก) หรือในรายที่ผ่าตัดไม่ได้ (เช่น สมองฟกซ้ำหรือฉีกขาด)ก็จะให้การรักษาแบบประคับประคอง ป้องกันภาวะแทรกซ้อน ฟื้นฟูสภาพด้วย การทกายภาพบำบัด            
  2. ถ้าผู้ป่วยยังรู้สึกตัวดี และไม่มีอาการผิดปรกติ 2-4 ชั่วโมง ไม่ว่าผู้ป่วยจะมีประวัติหมดสติหลังบาดเจ็บหรือไม่ก็ตาม ถ้าพบมีอาการทางสมองอย่างใดอย่างหนึ่งแทรกซ้อนตามมาภายหลัง ให้ส่งโรงพยาบาลด่วน ผลการรักษาขึ้นกับสาเหตุและความรุนแรง  พวกที่มีเพียงการกระทบกระเทือนของสมองมักจะหายได้รวดเร็ว พวกที่มีภาวะสมองฟกซ้ำหรือฉีกขาดมีอันตรายตายถึง ร้อยละ 40-50 พวกที่มีเลือดออกในเนื้อสมอง (intracerebral hematoma) มักเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว พวกที่มีก้อนเลือดเหนือเยื่อหุ้มสมองชั้นนอก (epidural hematoma) หรือมีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอก (subdural hematoma) ซึ่งมีอาการเกิดขึ้นฉับพลัน และถ้าได้รับการผ่าตัดทันทีก็อาจหายเป็นปกติหรือลดความรุนแรงของความผิดปกติของสมองลงได้
[Total: 5 Average: 5]