อาการ การบาดเจ็บที่ศีรษะ

นอกจากบาดแผลหรืออาการฟกซ้ำที่หนังศีรษะแล้ว ผู้ป่วยอาจแสดงอาการได้หลายลักษณะ ขึ้นกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นในสมอง ดังนี้

  1. สมองได้รับการกระทบกระเทือน (brain concussion)โดยไม่มีการฟกซ้ำหรือฉีกขาดของสมองหรือเลือดออกในสมอง ผู้ป่วยมักจะมีอาการหมดสติไปเพียงชั่วครู่หนึ่ง (ส่วนใหญ่น้อยกว่า15 นาที แต่บางรายอาจนานเป็นชั่วโมง ๆ แต่จะไม่เกิน 24 ชั่วโมง) เมื่อฟื้นแล้วอาจรู้สึกงุนงง จำเหตุ การณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้  ซึ่งอาจเป็นอยู่เพียงชั่วขณะหรือเป็นวัน ๆ บางรายอาจมีอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ สับสน หลงลืม ขาดสมาธิ วิตกกังวล หรือซึมเศร้าซึ่งจะค่อย ๆ หายไปได้เองในที่สุด อาจนาน เป็นวัน ๆ ถึงหลายสัปดาห์
  2. สมองฟกซ้ำ (brain contusion) หรือสมองฉีกขาด brain laceration) ผู้ป่วยจะมีอาการหมดสติหลังบาดเจ็บทันที (บางรายอาจเกิดหลังบาดเจ็ด 24-48 ชั่วโมง) อาจหมดสติอยู่นานเป็นชั่วโมง  เป็นวัน เป็นสัปดาห์ หรือเป็นเดือน อาจมีอาการอัมพาตครึ่งซีก กล้ามเนื้อแข็งแรง ซักถ้าเป็นรุนแรงอาการอาจเลวลงเรื่อย ๆ จนตายได้ ถ้าเป็นรุนแรงผู้ป่วยมักฟื้นคืนสติได้ แต่อาจมีอาการการปวดศีรษะ รู้สึกสับสน เพ้อ เอะอะ คลื่นไส้  อาเจียน แขนขาเป็นอัมพาต ปากเบี้ยว พูดไม่ชัดหรือพูดไม่ได้ อาจมีอาการหลง ๆ ลืม ๆ หรือบุคลิกภาพเปลี่ยนไปจากเดิมสักระยะหนึ่ง
  3. ก้อนเลือดในกะโหลกศีรษะ (intracranial he-matoma) ถือว่าเป็นภาวะร้ายแรง หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจเสียชีวิตได้รวดเร็ว ผู้ป่วยมักมีอาการปวดศีรษะอย่างต่อเนื่องและรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน ซึมลงเรื่อย ๆ แขนขาเป็นอัมพาต ตัวเกร็ง

บางรายอาจมีอาการหมดสติหลังบาดเจ็บอยู่ครู่ หนึ่งแล้วฟื้นคืนสติได้เองหลังจากนั้นแล้วจึงค่อยเกิดอาการทางสมองดังกล่าวข้างต้น ในรายที่เป็นเฉียบพลัน มักมีอาการเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง ในรายที่เป็นก้อนเลือดใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอกแบบเรื้อรัง (chronic subdural hematoma) ซึ่งมีเลือด ซึมออกทีละน้อยค่อยๆ สะสมเป็นก้อนโต พบบ่อยในผู้บาดเจ็บที่สูงอายุ หรือดื่มแอลกอฮอล์จัด อาจมีอาการเกิดขึ้นหลังได้รับบาดเจ็บเป็นวัน ๆ เป็นสัปดาห์ ๆ หรือ เป็นเดือน ๆ ก็ได้  แล้วจึงค่อยมีอาการปวดศีรษะ ซึ่งเป็นถี่และแรงขึ้นทุกที คลื่นไส้ อาเจียน ซึม บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง แขนขาอ่อนแรง  หรือชักแบบโรคลมชัก

ในทารก มักจะมีอาการร้องเสียงแหลม ซึม อาเจียน ชัก แขนขาอ่อนแรง กระหม่อมโป่งตึง ถ้าพบในทารกแรกเกิด  มักมีประวัติคลอดยาก หรือศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนระหว่างคลอด

[Total: 5 Average: 4.8]