โรคโซซิโอพาธขั้นสูง (High Functioning Sociopath)

High Functioning Sociopath คือ บุคคลประเภทเดียวกับ Sociopaths แทบทุกประการ เพียงแต่มี IQ สูงมาก มากจนสามารถใช้เหตุและผลมาเป็นตัวกำหนดการกระทำได้ และสามารถประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ตัวเองทำ โดยใช้ความเป็น Sociopaths ให้เกิดประโยชน์ต่องาน เช่น การไม่มีความรู้สึกเอื้ออาทรต่อใคร ไม่สนใจผู้อื่น การงาน (บางอาชีพ) จึงไปได้สวย โดยที่คนปรกติไม่สามารถสู้ได้ และไม่ใช่ ไซโคพาธ (Psychopaths)

จากการศึกษาค้นคว้า ข้อมูลยังมีน้อยนักที่เราจะเรียนรู้ถึงอย่างถ่องแท้ว่าบุคคลประเภท High Functioning Sociopath นั้น แตกต่างจาก Sociopaths มากน้อยอย่างไร แต่เราก็พอจะมีข้อมูลเล็กน้อยมาแบ่งปัน ให้คุณพอจะทำความเข้าใจกับความเป็นพวกเขาได้ดีขึ้นอีกนิด

เราขอยกตัวอย่างปัจเจกบุคคลที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นบุคคลประเภท High Functioning Sociopath คือ เชอร์ล็อค โฮมส์

เราขอยกตัวอย่างปัจเจกบุคคลที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นบุคคลประเภท High Functioning Sociopath คือ เชอร์ล็อค โฮมส์
[Total: 3 Average: 5]